PUBLICITÉ

COPD: een soms vroegtijdige complicatie van tabaksgebruik

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 20/05/2003 - 00h00
-A +A

Zowel hoest als ademnood zijn geen normale symptomen van een roker, maar een teken dat zijn longen beschadigd zijn. Die symptomen treden des te vaker op bij wie als adolescent is beginnen te roken en bij vrouwen. Ruggen en vrouwen zijn de twee factoren die het kwetsbaarst zijn voor de risico's van tabaksgebruik, met name chronische bronchitis, hart-en vaatziekten, reumatoïde polyartritis...

PUB

COPD is een van de complicaties van tabaksgebruik. Wat deze ziekte betreft, zijn er twee fouten die vaak worden gemaakt:

  • Het idee dat deze symptomen, hoest en ademnood, banaal zijn of zelfs 'normaal' voor een roker. FOUT: ze zijn de uiting van de eerste tekenen van pulmonaire letsels die tot chronische ademnood kunnen leiden;
  • In het bijzonder het idee dat deze symptomen die uiting geven aan COPD typisch zijn voor doorgewinterde rokers. Eveneens FOUT... behalve als we een vijfendertigjarige persoon die twintig jaar rookt, beschouwen als een doorgewinterde roker!
Een Canadees onderzoek, dat zich baseerde op een testgroep van 34 144 personen tussen 35 en 54 jaar oud, peilde naar de leeftijd waarop twee bepaalde ziektes optraden, met name COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases of Chronische Obstructieve Longaandoeningen) en hartaandoeningen, alsook een ziekte die minder wordt gelinkt aan tabaksgebruik maar die niettemin vaker voorkomt bij rokers dan bij niet-rokers: reumatoïde artritis.Wat COPD betreft, beginnen de proporties van mensen die aan de ademhalingsziekte lijden, op basis van antecedenten van tabaksgebruik, duidelijk te verschillen vanaf het vierde decennium (dus tussen 30 en 39 jaar). Bovendien wordt deze proportie groter naarmate de tijdsduur van het tabaksgebruik, maar ook op basis van de twee factoren voor kwetsbaarheid: vroegtijdig tabaksgebruik vanaf de adolescentie en bij het vrouwelijk geslacht. Op die manier zijn 5% van de mannen die roken vanaf de adolescentie, op hun vijfenvijftigste, aangetast door COPD. Daartegenover is maar 4 % van de zestigjaren op volwassen leeftijd begonnen met roken. Bij vrouwen zijn de cijfers respectievelijk 9 en 7 %. Algemener zien we dat 32% van de mannen en 41% van de vrouwen die begonnen zijn met roken in de adolescentie, aan een van bovengenoemde ziektes lijden (COPD, hartaandoeningen, reumatoïde artritis). Voor mannen en vrouwen die zijn beginnen roken op volwassen leeftijd, zijn de respectieve proporties 24 en 29%. Bij de niet-rokers dalen die cijfers plotseling tot 14 en 17%!
Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 20/05/2003 - 00h00 'Age au moment du diagnostic d'une maladie liée à l'usage du tabac', rapports sur la santé, 2003; 2 : 9-20, www.statcan.ca/Daily/Francais/030212/q030212j.htm.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Chronische bronchitis: wat zijn de symptomen? Geüpdatet op 09/12/2013 - 09h05

Roken is de hoofdoorzaak van COPD of chronisch obstructief longlijden (chronic obstructive pulmonary disease), beter bekend als rokerslong . Deze luchtwegenaandoening wordt gekenmerkt door een geleidelijke obstructie van de luchtwegen en is dus voora...

COPD: te vaak te laat opgespoord Gepubliceerd op 25/04/2017 - 16h37

Chronische obstructieve bronchopneumopathie (COPD), beter bekend als rokerslong, zou de komende decennia wereldwijd de op twee na belangrijkste doodsoorzaak worden. Deze longziekte is vooral gevaarlijk omdat ze zich jarenlang sluimerend ontwikkelt zo...

Meer artikels