PUBLICITÉ

Controleer al vanaf uw 35e uw cholesterol!

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 16/02/2015 - 11h23
-A +A

Denk aan de toekomst en wacht niet tot het te laat is om op uw cholesterol te letten. Elk jaar dat u voor uw vijfenvijftigste cholesterolwaarden hebt die boven de normale waarden liggen, werkt cumulatief en vergroot het risico dat u op uw zeventigste een hart- of vaataandoening krijgt!

Denk er dus aan om uw cholesterol te laten meten en neem nu al goede gewoonten aan…

PUB

Cholesterol en cardiovasculaire ziekten: op tijd ingrijpen

Cardiovasculaire aandoeningen zijn in ons land na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Naast uitstekende behandelingen hebben we ook waardevolle gegevens die ons in staat stellen aanbevelingen uit te werken voor de preventie. Die aanbevelingen zijn gebaseerd op de risicofactoren. Dat wil zeggen dat men enerzijds weet welke mensen het hoogste risico lopen om een hart- of vaataandoening te ontwikkelen en dat anderzijds ook een aantal beïnvloedbare factoren bekend is. Zo lopen mensen met diabetes, obesitas, hypertensie of hypercholesterolemie (verhoogde cholesterol) meer kans op een cardiovasculaire ziekte dan anderen. Maar hun risico kan verkleind worden door bijvoorbeeld diabetes onder controle te houden, door overgewicht aan te pakken of de bloeddruk of het cholesterolgehalte te verlagen.

Ook de leeftijd is een risicofactor

Mensen die bijvoorbeeld een hartinfarct of een cerebrovasculair accident (CVA) krijgen, zijn meestal al de 65 voorbij (dat is wel niet altijd het geval en het aantal jongere mensen dat een hartinfarct krijgt, neemt ook almaar toe). De veroudering van het lichaam speelt hierin een rol, maar het is ook het resultaat van jarenlang overgewicht, diabetes, hypertensie of verhoogde cholesterol. Die factoren veroorzaken namelijk geleidelijk aan complicaties in het vaatstelsel. En dat laatste is heel concreet aangetoond voor cholesterol.

Opgelet met licht verhoogde cholesterol tussen 35 en 55 jaar

De studie in kwestie heeft de gevolgen onderzocht van een licht verhoogde cholesterol bij relatief jonge mensen.

Zo’n 1500 vrijwilligers van 55 jaar deden aan het onderzoek mee. Op basis van hun cholesterolwaarden werden ze in drie groepen onderverdeeld: een groep met normale waarden, een groep met waarden die al tien jaar iets hoger dan 1,6 g/l lagen en een groep met waarden die al tien jaren of meer sterk verhoogd waren.

De onderzoekers stelden vast dat bij de deelnemers met een licht verhoogd cholesterolgehalte het cardiovasculair risico twee keer hoger was dan bij de deelnemers met normale waarden. Bij de derde groep - mensen die al meer dan tien jaar een duidelijk verhoogde cholesterol hadden - was dat zelfs vier keer.

Verhoogde cholesterol op jonge leeftijd effent met andere woorden de weg voor cardiovasculaire aandoeningen op het 70e levensjaar. Hoe hoger de cholesterolwaarden en hoe langer die situatie aanhoudt, hoe hoger ook het risico op latere leeftijd. Zelfs waarden die maar iets boven de normale waarden liggen, zijn uiteindelijk nefast voor ons hart en onze bloedvaten. De onderzoekers berekenden zo dat elke tien jaar van verhoogde cholesterol vóór het 55e levensjaar de kans op een hartaandoening met zeventig jaar met 39 % doet toenemen!

Wacht dus niet tot u 'oud' bent om naar uw cholesterol te laten kijken. De eerste meting gebeurt best tussen de puberteit en de volwassen leeftijd (tussen 18 en 30 jaar om familiale hypercholesterolemie op te sporen). Daarna zou u vanaf uw 35e heel regelmatig op controle moeten gaan, ook als u niet rookt, geen diabetes of geen verhoogde bloeddruk hebt. Preventie van de cardiovasculaire ziektes moet beginnen lang voor u met pensioen gaat…

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 16/02/2015 - 11h23

Ann Marie Navar-Boggan, et al., Circulation 2015, DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012477, http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/01/15/CIRCULATIONAHA.114.012477.full.pdf. Recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), « Prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique ».

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Verhoogde cholesterol: wat zijn de symptomen? Geüpdatet op 09/07/2014 - 11h28

Sommige mensen vragen zich af of bepaalde symptomen wijzen op een verhoogde cholesterol . Als dat zo zou zijn, dan zouden die signalen namelijk kunnen aangeven dat het tijd is om uw cholesterolgehalte te laten meten. Jammer genoeg is dat niet het gev...

Meer artikels