PUBLICITÉ

Conflicten beheren in 6 lessen

Geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 14/04/2015 - 11h59
-A +A

Een bepaald gedrag of enkele zinnen uitgesproken door een vriend, partner, kind, collega, baas... kunnen soms leiden tot een onaangename en aanhoudende situatie. U kan conflicten vermijden door gebruik te maken van de technieken van de conflictvrije communicatie, die geïnspireerd is op de geweldloze communicatie. Door u deze technieken eigen te maken, zal u in staat zijn om op een positieve manier met de mensen om te gaan.

PUB

1) Neem de tijd om uw gevoelens en uw denkwijze te analyseren

Soms zijn we niet al te objectief of hebben we moeite om te nuanceren. Dat is bijvoorbeeld het geval met de dichotomische redenering (waarbij telkens tussen 'alles' en 'niets' moet gekozen worden) of met oververalgemeningen ("niets lukt me in het leven"). Soms concentreren we ons ook op een detail en vergeten daarbij rekening te houden met de andere gegevens van de context. Of we formuleren overhaaste en onterechte conclusies. Het overkomt ons soms ook om automatisch storende gedachten te hebben of om een overdreven persoonlijke betrokkenheid te ontwikkelen.
Als uw gevoelens niet toe te schrijven zijn aan een van deze 'cognitieve vervormingen', intens blijven en na verschillende dagen nog steeds aanwezig zijn, dan moet u zich voorbereiden om een conflict op te lossen.

2) Knoop een gesprek aan met de persoon die aan de basis ligt van uw onaangename gevoelens

Zorg ervoor dat u zich niet van persoon vergist! Denk goed na, want de situatie is niet altijd wat ze op het eerste gezicht lijkt te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld gewoon een gerucht overbrengen of een tussenpersoon of collega zijn die een hiërarchische mededeling doorgeeft.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 31/05/2010 - 00h00 et mis à jour par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 14/04/2015 - 11h59
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoe met uw partner over seks praten? Gepubliceerd op 15/11/2016 - 16h35

U hebt een goede relatie die u wenst voort te zetten. U hebt een bevredigende affectieve communicatie, u voelt zich bemind en u bent verliefd, maar uw seksueel leven is niet helemaal wat het zou moeten zijn. Hoe kan u daar met uw partner over spreken...

Hoe om te gaan met stress op het werk? (Slot) Geüpdatet op 04/07/2006 - 00h00

In een vorig artikel zagen we dat stress op het werk op verschillende manieren tot uiting kan komen. Om te beletten dat uw gezondheid eronder gaat lijden en dat u in een spiraal van chronische ziekten belandt, is het belangrijk dat u ermee leert omga...

Hoe wellevend bent u? Geüpdatet op 10/09/2007 - 00h00

Wellevendheid is niet alleen een teken dat u goed bent opgevoed. Het is vooral een teken van voorkomendheid voor de andere, van respect. Het bewijst ook dat u erop let om niet egoïstisch te zijn en enkel maar op eigenbelang gericht bent, dat u intege...

Ook uw blik kan boodschappen overbrengen! Geüpdatet op 25/03/2008 - 00h00

U weet ongetwijfeld wat non-verbale communicatie is: elke onderlinge en stilzwijgende uitwisseling van boodschappen waarbij geen gebruikgemaakt wordt van gesproken woorden. De blik maakt deel uit van de niet-verbale overbrengers van boodschappen. De...

Meer artikels