PUBLICITÉ

Collectief trauma: is erover praten altijd noodzakelijk?

Gepubliceerd door Julie Luong, gezondheidsjournaliste op 30/09/2008 - 00h00
-A +A

In tegenstelling tot een bij ons algemeen verspreide overtuiging, zou praten niet op iedereen een gunstig therapeutisch effect hebben. Een onderzoek uitgevoerd na de aanslagen van 11 september heeft aangetoond dat na een collectief trauma uitweiden over zijn indrukken en gevoelens meer kwaad dan goed kan doen…

PUB

De wens om te praten

Tegenwoordig is de psychologische hulp die ter plaatse aan slachtoffers van een drama - terroristische aanval, gijzelneming, vliegtuigongeluk… - verleend wordt, een stap geworden waar men niet meer omheen kan. De media zijn er meteen bij om er verslag over uit te brengen en de politici om er melding van te maken. De "defusing" (de eerste maatregelen) tijdens de eerste uren en de psychologische "debriefing" in de loop van de volgende dagen worden overal voorgesteld als de methode bij uitstek om niet in een toestand van posttraumatische stress (bijkomende angsttoestand ten gevolge van een bijzondere gebeurtenis) terecht te komen. Indien goed georganiseerd kan deze psychologische hulpverlening ongetwijfeld nuttig zijn voor de mensen die er nood aan hebben. Onlangs heeft een Amerikaanse studie echter aangetoond dat deze vorm van psychologische hulp echt niet voor iedereen geschikt is. Bij sommige mensen, kan het meedelen van persoonlijke indrukken en gevoelens inderdaad meer kwaad dan goed doen.

Alleen maar woorden...

De studie heeft de fysieke en psychische gevolgen van de aanslagen van 11 september 2001 bestudeerd op een groep mensen die zelf geen vriend of nauw familielid in de ramp verloren hebben, maar die de ramp wel van dichtbij hebben meegemaakt. Via een onlineonderzoek, hebben die mensen de kans gekregen om hun gevoelens in verband met deze gebeurtenis uit te drukken. De resultaten van de enquête tonen aan dat de algemene gezondheidstoestand van de mensen die hun gevoelens uitgedrukt hadden minder goed was dan van diegenen die geopteerd hadden om dat niet te doen. Bovendien kon afgeleid worden dat de mensen die zeer uitgebreid uiting gegeven hadden aan hun gevoelens minder gezond leken dan de anderen die zich beknopt hadden uitgedrukt.

Gepubliceerd door Julie Luong, gezondheidsjournaliste op 30/09/2008 - 00h00 University at Buffalo (www.buffalo.edu)
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels