PUBLICITÉ

COPD: te vaak te laat opgespoord

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 25/04/2017 - 16h37
-A +A

Chronische obstructieve bronchopneumopathie  (COPD), beter bekend als rokerslong, zou de komende decennia wereldwijd de op twee na belangrijkste doodsoorzaak worden. Deze longziekte is vooral gevaarlijk omdat ze zich jarenlang sluimerend ontwikkelt zonder dat men het merkt. Op het moment dat de symptomen zich danmanifesteren, is de longcapaciteit al sterk - en onherroepelijk - verminderd. Alleen vroegtijdige screening kan de verdere ontwikkeling van de ziekte en chronisch longfalen voorkomen.

Dr. Philippe Serrier is pneumoloog in het ’hôpital Cochin’ in Parijs en legt uit waarom zo veel mensen te laat gescreend worden. Hij geeft ook tips om verbetering te brengen in de situatie.

PUB

COPD: ingrijpen voor het te laat is

Chronische obstructieve  bronchopneumopathie of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een ziekte die pas heel laat tot klachten leidt. «Risicopersonen zouden gescreend moeten worden voor de symptomen zich manifesteren, want als die er eenmaal zijn is de ademhalingsfunctie al met zowat de helft  gedaald», aldus  dr. Philippe Serrier. «De screening zou dus gericht moeten gebeuren bij alle risicopatiënten.» De belangrijkste risicofactoren voor COPD zijn roken en cannabisgebruik, samen goed voor ongeveer 80% van het aantal gevallen van COPD. De overige 20% is toe te schrijven aan blootstelling op het werk (beroepen met een hoog stofrisico, bepaalde beroepen in de landbouwsector zoals de varkensteelt en de zuivelindustrie, de katoenindustrie, enz.) en aan de overlapping van risicofactoren (een roker die een risicoberoep uitoefent).

Als artsen deze patiënten tijdig screenen, kunnen ze hen nog overhalen om te stoppen met roken of kan de arbeidsgeneesheer gewaarschuwd worden.

Waarom worden risicopersonen niet vroeger gescreend?

Vandaag wordt amper 25% van de mensen met COPD gediagnosticeerd op een moment dat de symptomen nog discreet zijn.

Dr. Serrier: «Het vervelende is dat de betrokken personen niet echt merken dat hun longcapaciteit achteruitgaat. Ze passen onbewust hun leefstijl aan door geleidelijk aan hun activiteiten terug te schroeven, door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer of de auto in plaats van te voet te gaan, door bij het stappen hun tempo aan te passen, enz. Naarmate de ziekte vordert, gaat de levenskwaliteit almaar meer achteruit. COPD gaat ook soms gepaard met andere aandoeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de oorzaak van bronchopneumopathie, meer bepaald met roken.» Zo hebben COPD-patiënten vaak ook een hart- of vaatziekte, diabetes, het slaapapneusyndroom, osteoporose of een brocnchopulmonaal carcinoom (longkaner). «Ook depressies maken deel uit van deze geassocieerde ziektes; het verklaart ook waarom mensen bij COPD eerder depressieve klachten beschrijven dan over ademnood spreken».

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 15/02/2016 - 11h04 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 25/04/2017 - 16h37

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van dr. Philippe Serrier, pneumoloog op de dienst longziekten in de ’AP-HP Groupe hospitalier Cochin’ (Parijs). 

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Fruit en groenten voor een betere ademhaling Geüpdatet op 19/06/2007 - 00h00

Dat fruit, groenten en vis beter zijn voor de gezondheid van hart- en bloedvaten dan vlees en frites, werd ruimschoots aangetoond. Maar hetzelfde geldt ook voor de ademhaling. Hoe meer fruit, groenten en vis men eet, hoe beter de ademhaling beschermd...

2003, het jaar van COPD Geüpdatet op 24/12/2002 - 00h00

Roken is veruit de belangrijkste oorzaak van chronisch obstructief longlijden (COPD), een ziekte die fataal kan aflopen, maar ook goed kan worden vermeden. COPD maakt meer slachtoffers dan aids.

Chronische bronchitis: wat zijn de symptomen? Geüpdatet op 09/12/2013 - 09h05

Roken is de hoofdoorzaak van COPD of chronisch obstructief longlijden (chronic obstructive pulmonary disease), beter bekend als rokerslong . Deze luchtwegenaandoening wordt gekenmerkt door een geleidelijke obstructie van de luchtwegen en is dus voora...

Meer artikels