PUBLICITÉ

Coaching, wat is dat?

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 26/07/2005 - 00h00
-A +A

Het woord coaching komt steeds vaker in de media voor. Er bestaan tegenwoordig coaches voor topsporters, musici, studenten die zich op een examen of wedstrijd voorbereiden, mensen die voor een publiek willen leren praten, om mensen te helpen hun voorkomen te verbeteren…

PUB

Recht uit de praktijk is dit een verklaring over de doelstellingen van coaching: "zijn vaardigheden en mogelijkheden ontwikkelen zonder aan de verleiding van symbiose met het bedrijf toe te geven, een evenwicht behouden tussen zijn en doen, zijn individualiteit bevestigen en samen met de organisatie een strategische visie nastreven."

Het zijn dus niet echt adviezen, want de coach moet ernaar streven geen klassieke en vooraf bepaalde richtlijnen te geven, maar de mogelijkheden en eigen verwachtingen van een gegeven persoon te ontwikkelen, zodat deze een eigen plek kan vinden.

Het is ook geen opleiding voor het uitbreiden van technische vaardigheden. Het is de bedoeling het maximum te halen uit wat de persoon in zich heeft en dit te optimaliseren en ondertussen naar een welbepaald doel toe te werken.

En hoewel heel wat psychotherapeuten van coaching gebruik maken, is het ook geen therapie. In een therapie tracht men namelijk iets te recht te zetten wat fout loopt, terwijl men bij coaching streeft naar de best mogelijke resultaten binnen de gegeven persoonlijkheid en de situatie waarin men leeft.

Eigenlijk gaat het een beetje om wat men tegenwoordig "werken aan zichzelf", "persoonlijke ontwikkeling" noemt, zodat de eigen middelen op allerlei mogelijke vlakken optimaal worden gebruikt.

Tal van methoden uit de psychotherapie liggen op verschillende manieren mee aan de basis van de praktische uitvoering van coaching: de cognitieve aanpak, de systemische aanpak, korte therapieën, transactionele analyse, "Gestalt", neurolinguïstische programmering (NLP)…

Naar verwachting zal dit zoeken naar meer welzijn in de toekomst alleen maar nog evolueren. Waarom geen coaching om de kinderen beter te kunnen opvoeden? Om het als koppel beter te doen? Om een carrièrewending te maken? Of gewoon om het in het leven te maken… De enige struikelblok is de prijs voor deze diensten, die meestal heel hoog is.

En hoewel het woord coaching nieuw en Engels is, mag men niet denken dat het hier om een recente ontdekking gaat. De koningen van vroeger hadden toch ook hun gewetensleiders, hun adviseurs die zonder het te weten al lang geleden aan coaching deden!

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 26/07/2005 - 00h00 Coaching ('Que sais-je?' - PUF door Pierrre Angel en Patrick Amar)
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels