PUBLICITÉ

Cholesterol: wat te denken van verrijkte margarines?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 07/10/2003 - 00h00
-A +A

Statines doen het cholesterolgehalte met 32 % dalen. Een margarine die verrijkt is met plantaardige sterolen vermindert het cholesterolgehalte met 8 %. Resultaat: statine met sterol verrijkte margarine = 40 % minder cholesterol. Een wetenschappelijk bewezen rekensom...

PUB

Het is overtuigend bewezen dat statines doeltreffend het cholesterolgehalte verminderen. Ook de plantaardige sterolen waarmee sommige producten, zoals margarine, verrijkt zijn, doen de cholesterol en de LDL-cholesterol dalen, zij het in mindere mate (met 10 tot 15 % in een dosis van 2 g/dag). Vandaar de vraag: "Levert de combinatie van een met plantaardige sterolen verrijkte margarine en een statine een extra daling op van de cholesterol in vergelijking met het gebruik van statines alleen?"

Om die vraag te beantwoorden, rekruteerde een onderzoeksteam meer dan 150 patiënten die behandeld werden met statines. Ze werden ingedeeld in vier interventiegroepen, naargelang ze een placebo kregen of cerivastatine*, in combinatie met een klassieke of met sterolen verrijkte margarine. Groep 1: Placebo + normale margarine (25 g)Groep 2: Placebo + met plantaardige sterolen verrijkte margarine (25 g)Groep 3: Cerivastatine (400 microg) + normale margarine (25 g)Groep 4: Cerivastatine (400 microg) + met plantaardige sterolen verrijkte margarine (25 g)

Na vier weken bleek het gebruik van cerivastastine in combinatie met een normale margarine de LDL-cholesterol met gemiddeld 32 % te doen dalen, terwijl het gebruik van een verrijkte margarine en een placebo slechts een daling met 8 % teweegbracht. De auteurs stellen trouwens vast dat de patiënten die cerivastatine kregen en veel sterolen innamen, hun cholesterolgehalte met ongeveer 40 % zagen dalen. Beide substanties hebben dus een additief effect. Uit een vroegere studie was al gebleken dat een verdubbeling van de dosis statines de cholesterol nog eens met 5 tot 7 % doet dalen. Daaruit besluiten de auteurs dat "het additieve effect van met plantaardige sterolen verrijkte margarine gelijk is aan het effect dat bereikt wordt bij verdubbeling van de dosis statines". Vandaar dat patiënten de raad zouden kunnen krijgen hun voeding te verrijken met sterolen alvorens de dosis van een statine te verhogen. En aangezien sterolen op zich de cholesterol al met 8 % doen dalen, zou dit bij iedereen een doeltreffende vorm van preventie kunnen zijn.

* Cerivastatine is een statine die in augustus 2001 uit de handel werd genomen wegens het verhoogde risico op rhabdomyolyse (een ernstige spieraandoening) bij hoge dosissen (800 microg/dag) en/of combinatie met gemfibrozil. Ze werd in deze studie wel nog getest, omdat de studie gestart werd nog vóór cerivastatine uit de handel werd genomen. En hoewel ze vandaag niet langer gebruikt wordt, zijn de verkregen resultaten wel nog altijd geldig, aangezien alle statines hetzelfde werkingsmechanisme hebben.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 07/10/2003 - 00h00 Leon Simons, American Journal of Cardiology, 90 : 737-740, 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Het cholesterolverlagend dieet herzien Gepubliceerd op 18/03/2015 - 12h14

Hebt u te veel cholesterol ? De eerste stap die u op het vlak van voeding moet zetten, is een cholesterol verlagend dieet volgen. Maar dat dieet zou voortaan wel eens minder strikt of beperkend kunnen zijn dan voorheen. Centraal in dat dieet stond he...

Amandelen of geneesmiddelen? Geüpdatet op 21/10/2003 - 00h00

Bijna 70 % van de Belgen hebben te veel cholesterol, maar slechts 7 % is daarvan op de hoogte! En als het probleem bekend is, nemen arts en patiënt vaak de toevlucht tot geneesmiddelen, terwijl er goede dieetcombinaties bestaan…

Cholesterol: de statines krijgen Geüpdatet op 19/08/2008 - 00h00

Bijna zeven op de tien Belgen hebben te veel cholesterol. Velen weten dat echter niet of doen niets om hun cholesterol te verlagen, terwijl anderen vaak geneesmiddelen voorgeschreven krijgen. Toch bestaan er zeer doeltreffende voedingsalternatieven.....

Meer artikels