PUBLICITÉ

Cholesterol: statines doen de levensduur stijgen

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 14/11/2006 - 00h00
-A +A

Heel wat mensen hebben een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Wanneer dieetmaatregelen niet volstaan om de cholesterol te doen dalen, schrijven artsen vaak een statine voor. Maar helaas zijn er weinig mensen die het geneesmiddel op lange termijn blijven nemen, en dat terwijl statines de levensduur aanzienlijk verlengen.

PUB

Een te hoog cholesterolgehalte kan ook een voordeel hebben...

Een te hoog cholesterolgehalte kan bijna als een voordeel beschouwd worden wanneer het behandeld wordt met het dagelijks nemen van een statine. Uit de resultaten van een grootscheepse Amerikaanse studie waarvan de resultaten zopas gepubliceerd werden, blijkt dat mensen met een te hoog cholesterolgehalte die behandeld worden met statines, twee jaar langer leven dan mensen die geen statines nemen en over een betere gezondheidstoestand beschikken.
Het onderzoek levert hoogst interessante resultaten op. Er werden niet minder dan bijna 1,5 miljoen mensen gevolgd (228.528 mensen die een statine namen en 1.261.938 die geen statine namen). De aanzienlijke aantallen maken de resultaten interessanter.

Meer dan twee jaar langer leven met een statine

Uit de studie blijkt dat mensen die statines nemen, vaak zieker zijn dan andere mensen. Dat is logisch aangezien ze precies om die reden een behandeling volgen. Ze kampen vaker dan andere mensen met de volgende ziekten of risicofactoren:
- diabetes + 67%
- hypertensie + 17%
- roken + 32%
- coronaire aandoeningen (angina pectoris, antecedenten van hartinfarct) + 93%
- ze zijn gemiddeld 3,2 jaar ouder

Gezien de aandoeningen en de risicofactoren zou men verwachten dat patiënten die behandeld worden met statines minder lang leven. Uit het onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. Ondanks het feit dat hun algemene gezondheid vaker te wensen overlaat, leven de patiënten gemiddeld twee jaar langer. De verlenging van de levensduur kan niet alleen toegeschreven worden aan de daling van het cholesterolgehalte. Zelfs na de behandeling is hun cholesterol nog altijd hoger dan dat van mensen die geen statines nemen.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 14/11/2006 - 00h00 Mehta JL et al. Comparison of Mortality Rates in Statin Users Versus Nonstatin Users in a United States Veteran Population. Am J Cardiol. 2006 Oct 1;98(7):923-8. Epub 2006 Aug 7 ; Presles Philippe et Solano Catherine. Prévenir - Alzheimer, cancers, infarctus et vivre en forme plus longtemps. Robert Laffont, 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Cataract voorkomen: zonnebril en statines! Geüpdatet op 29/08/2006 - 00h00

Het is een feit dat het dragen van een zonnebril bescherming biedt tegen cataract . Andere factoren, die niet zo gekend zijn, kunnen ook doeltreffend zijn: niet roken en statines nemen die een te hoog cholesterolgehalte bestrijden.

Meer artikels