PUBLICITÉ

Cholesterol en hartinfarcten: ook vrouwen blijven niet gespaard!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 27/10/2017 - 14h33
-A +A

Onlangs werd in een vijftigtal landen een grote studie verricht waarbij meer dan 15.000 patiënten werden gevolgd die een hartinfarct hadden gekregen.

Daaruit blijkt dat cholesterol veruit de belangrijkste risicofactor is en dat ook vrouwen niet gespaard blijven.

PUB

Wat is het belangrijkste verschil tussen mannen en vrouwen als het om hartinfarcten gaat?

De gemiddelde leeftijd waarop ze het infarct krijgen: 56 jaar bij mannen (tussen 48 en 65 jaar) en 65 jaar bij vrouwen (tussen 56 en 72 jaar).

Met andere woorden: er is op dat vlak een tiental jaar verschil tussen mannen, die een leeftijdsrisico lopen vanaf 45 jaar, en vrouwen, voor wie dat risico pas begint op hun 55ste.

9 vermijdbare risicofactoren

De grote INTERHEART-studie volgde meer dan 15.000 hartinfarctpatiënten in 52 landen overal ter wereld (waaronder 3.002 vrouwen). Hun geval werd vergeleken met eenzelfde aantal proefpersonen die nog nooit een hartinfarct hadden gekregen, en daaruit bleek dat de infarcten veroorzaakt werden door negen stuk voor stuk vermijdbare risicofactoren:

1. hoge bloeddruk,

2. roken,

3. diabetes,

4. buikvet,

5. stress,

6. alcoholverbruik (behalve als het om twee à drie glazen per week gaat, wat veeleer een beschermende werking zou hebben),

7. te weinig dagelijkse consumptie van groenten en fruit,

8. gebrek aan lichaamsbeweging,

9. te hoog cholesterolgehalte.

Deze factoren zijn op zich verantwoordelijk voor 90 % van alle hartinfarcten bij mannen en voor 94 % van alle hartinfarcten bij vrouwen!

Cholesterol op de eerste plaats

Zowel bij vrouwen als bij mannen is de belangrijkste factor een te hoog cholesterolgehalte, want die speelt bij één op de twee infarcten een rol!

Hoe hoger de cholesterol, hoe hoger het risico op een hartaanval.

Op dat vlak is er dus gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dus moeten zowel vrouwen als mannen hun cholesterol goed in het oog houden.

Daarbij moet het LDL-gehalte (LDL = slechte cholesterol) gemeten worden. Het aanvaardbare niveau hangt af van het aantal risicofactoren dat u vertoont:

  • 2,20 g/l als er geen enkele risicofactor is,
  • 1,90 g/l als er één risicofactor in het spel is,
  • 1,60 g/l als er sprake is van twee risicofactoren,
  • 1,30 g/l als de patiënt al een hartinfarct heeft gehad.

Hoe vaak u uw cholesterol moet laten controleren, hangt eveneens af van het aantal risicofactoren. Hebt u er geen enkele, dan volstaat één enkel onderzoek tussen 20 en 45 jaar voor mannen en tussen 20 en 55 jaar voor vrouwen. Hebt u één risicofactor, dan moet u om de drie jaar uw cholesterol laten meten. Hebt u twee risicofactoren, dan doet u dat het best elk jaar. Hebt u al een infarct gehad, dan is dat zelfs een absolute must!

Infarct: gevaar van hoge bloeddruk en van diabetes 

Gelijkheid troef dus als het om cholesterol gaat, maar minder voor twee risicofactoren die een grotere rol spelen bij vrouwen: hoge bloeddruk en diabetes. Zo is 36 % van de hartinfarcten bij vrouwen het gevolg van hoge bloeddruk, tegen 19 % bij mannen. Bij diabetes bedragen die percentages respectievelijk 19 % en 10 %. Het is dan ook belangrijk voor vrouwen om zeer regelmatig hun bloeddruk te laten controleren, bijvoorbeeld als ze op gynaecologische controle gaan bij hun gynaecoloog of hun huisarts.

Vrouwen roken wel minder, en dat blijkt ook uit de cijfers: 44 % van alle infarcten bij mannen houden verband met roken, tegen slechts 16 % bij vrouwen. Roken is vandaag dan ook wellicht de belangrijkste differentiatiefactor tussen mannen en vrouwen. Een reden te meer om er nooit mee te beginnen!

Initialement publié par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 16/11/2004 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 27/10/2017 - 14h33

Salim Yusuf et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. The Lancet, Published online September 3, 2004.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Hartinfarct: welke vrouwen zijn risicopersonen? Geüpdatet op 07/12/2015 - 09h43

Een hartinfarct komt niet vanzelf. Zoals alle andere hart- en vaataandoeningen zijn hartaanvallen niet langer de exclusieve zaak van vrouwen in de menopauze die de zestig voorbij zijn; ook almaar meer jonge vrouwen krijgen ermee te maken. Ze betalen...

Cholesterolgehalte meten: wanneer en hoe vaak? Gepubliceerd op 23/03/2016 - 11h23

Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de leeftijd en de familiale voorgeschiedenis. De aanbevelingen van experts zijn minder complex wat de risicofactoren en de interventiedrempels betreft.

Meer artikels