PUBLICITÉ

Cerebrovasculaire accidenten: naar een nieuwe spoedbehandeling

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 10/02/2002 - 00h00
-A +A

Als men er op tijd bij is, is de prognose van cerebrovasculaire accidenten (CVA), met name deze veroorzaakt door de obstructie van een hersenarterie, bemoedigend. Wellicht wordt binnenkort een nieuwe behandeling geïntroduceerd op de Europese markt: rt-PA.

PUB

Cerebrovasculaire accidenten zijn in 80% van de gevallen van ischemische oorsprong; dit betekent dat een hersenarterie verstopt raakt, waardoor de zones die deze arterie bevloeit, door zuurstofgebrek afsterven. CVA wordt veroorzaakt door een atheroom (cholesterolplaques) dat de arteriën verstopt of door een bloedklonter die een klein bloedvat afsluit. De andere CVA's (20% van de gevallen) zijn te wijten aan hersenbloedingen.

Trombolyse: een echte ommekeer in de behandeling van ischemisch CVA

Tot in de jaren '80 bestond er geen efficiënte behandeling in de acute fase van ischemisch CVA. Iets later hebben enkele pioniers aangetoond dat trombolyse (chemische ontbinding [lyse] van een bloedklonter met een geneesmiddel) de verstopte arterie weer kon vrijmaken. Deze methode werd trouwens zeer snel gebruikt om bepaalde gevallen van myocardinfarct te behandelen. Vroeger was het risico op overlijden bij een herseninfarct enorm groot. Sindsdien zijn de technieken geëvolueerd en worden efficiëntere en minder gevaarlijke middelen gebruikt. Het nuttig effect is echter niet te verwaarlozen en de gebruikte producten zijn efficiënt en minder gevaarlijk. Trombolyse heeft echter enkel zin als de cellen nog niet zijn afgestorven door zuurstofgebrek; dit geeft ons maximum 6 uur de tijd!rt-PA is een geneesmiddel dat zijn doeltreffendheid bewezen heeft in meerdere grootschalige studies: als het binnen de 3 uur na het optreden van de symptomen wordt toegediend, verhoogt het met 50% de kansen om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Het percentage complicaties blijft aanvaardbaar, ook al is het grootste risico overlijden door hersenbloeding. Sinds 1996 wordt trombolyse courant toegepast bij Amerikaanse en Canadese patiënten als deze binnen de 3 uur na het CVA aankomen op de dienst spoedgevallen. In Frankrijk is het gebruik van rt-PA aanvaard maar weinig verspreid in afwachting van het product wordt geïntroduceerd op de Europese markt.

Meer dan ooit geldt: voorkomen is beter dan genezen...

De hoop om ooit een CVA te kunnen behandelen is reëel, maar in afwachting blijft deze aandoening een echte nachtmerrie voor de volksgezondheid. Elk jaar worden meer dan 2 Fransen op 1.000, hetzij 125.000 personen, getroffen door een CVA; als de patiënten al overleven, houden ze er in driekwart van de gevallen een handicap aan over.De risicofactoren zijn goed gekend en vaak beïnvloedbaar: behandeling van arteriële hypertensie, correctie van hypercholesterolemie, overgewicht, rookstop, het bloed vloeibaar maken in geval van bepaalde hartritmestoornissen, enz. Het is bewezen dat elke preventieve maatregel het risico op een CVA aanzienlijk vermindert.Het gebeurt niet vaak dat de leefhygiëne zo'n grote impact heeft, en wat CVA betreft loont het zeker de moeite...

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 10/02/2002 - 00h00 Impact Médecin Hebdo octobre 2001; 553: 18-19 Auteur: Dr. Stéphanie Lehmann
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
CVA: meteen reageren bij de eerste signalen Gepubliceerd op 27/04/2016 - 09h47

Elke dag krijgen in België gemiddeld meer dan 50 mensen een cerebrovasculair accident (CVA) . Het CVA is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte en verminderde mobiliteit. Net als bij een hartinfarct, is het erg belangrijk dat u de eerste teken...

CVA's zijn dodelijk en invaliderend Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

CVA's worden vandaag nog altijd te weinig behandeld in België. Vandaar dat de Belgian Stroke Council een grootschalige infocampagne heeft gelanceerd om het grote publiek bewust te maken van de gevolgen van deze dodelijke aandoening.

Meer artikels