PUBLICITÉ

Cannabis tast onbetwistbaar de bronchiën en longen aan

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 25/03/2003 - 00h00
-A +A

Nu cannabisgebruik vaak gebanaliseerd wordt, is het hoog tijd om eraan te herinneren dat cannabis wel degelijk schadelijk is, ook al is dat gevaar doorgaans minder bekend dan dat van tabak.

PUB

Deze uitvoerig gedocumenteerde studie werd gepubliceerd door een Britse stichting die strijd voert tegen bronchopulmonale ziekten. Ze is trouwens de moeite waard om op grote schaal verspreid te worden. We kunnen de conclusies samenvatten in enkele stellingen:

  • De vandaag gebruikte cannabis heeft een THC-gehalte (THC staat voor tetrahydrocannabinol) dat vijftien keer hoger ligt dan dat van de cannabis in de jaren 60.
  • De conclusies van de studies in de jaren 60 en 70 zijn dan ook achterhaald.
  • Cannabisrokers trekken hun rook meer (+ 66 %), dieper (+ 33 %) en langer in dan tabaksrokers.
  • Elke dag 3 tot 4 cannabissigaretten roken, houdt evenveel risico is op chronische bronchitis en aantasting van het bronchiale slijmvlies dan elke dag 20 sigaretten roken.
  • Cannabis tast de weerstand aan van de luchtwegen, die bijzonder belangrijk is om ons te beschermen tegen de al dan niet microbiële onzuiverheden in de ingeademde lucht.
  • Heel wat studies wijzen op een verband tussen cannabis en chronisch obstructief longlijden (COPD).
  • Cannabisrook bevat nog meer kankerverwekkende stoffen (+ 50 %) dan tabaksrook. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat cannabisgebruik het risico op bronchus- en longkanker zeer sterk verhoogt. Momenteel worden er studies verricht om dit verband te onderzoeken.

Aan cannabis mag dan al een onmiddellijk bronchodilaterend effect toegeschreven worden dat met name nuttig is voor astmapatiënten, vandaag is bewezen dat dit effect geenszins opweegt tegen het irriterende karakter van cannabisrook voor het bronchiale slijmvlies.

Als we rekening houden met al deze elementen, is het logisch om grote informatiecampagnes aan te bevelen over het schadelijke bronchopulmonale effect van cannabis bij jongeren. Anderzijds is er gezien de hogere schadelijkheid van de huidige cannabis, die veel THC bevat, meer onderzoek nodig, in het bijzonder naar het verband tussen cannabis en COPD en tussen cannabis en bronchus- en longkanker.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 25/03/2003 - 00h00 British Lung Foundation. The impact of cannabis smoking on respiratory health. November 2002. http://www.lunguk.org/news/index.html
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Cannabis en depressie! Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Op het ogenblik dat men zich veel vragen stelt over het al dan niet legaliseren van het gebruik van cannabis, toont een studie aan dat cannabisgebruikers, een 4-maal hoger risico lopen om symptomen van depressie te ontwikkelen.

Cannabis en schizofrenie: verband opnieuw bevestigd Gepubliceerd op 11/03/2014 - 12h31

Voor de zoveelste keer is een verband aangetoond tussen cannabis en schizofrenie. Wie cannabis gebruikt loopt een verhoogd risico op schizofrenie. Psychisch kwetsbare personen of mensen met antecedenten in hun familie onthouden zich dus beter!

Over het gebruik van cannabis door sporters Gepubliceerd op 03/03/2015 - 15h57

Cannabis onderscheidt zich als de belangrijkste oorzaak van doping bij de huidige generatie sporters . Wat is het verband tussen cannabis en sport ? Een woordje uitleg over dit verschijnsel.

Meer artikels