PUBLICITÉ

Cadeaus geven vinden ze heerlijk...

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/12/2013 - 14h20
-A +A

Graag cadeaus geven, dat is graag schenken en plezier doen.

Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen zijn ogenblikken waarop geschenken altijd welkom zijn.

Traditie of vrijgevigheid?

PUB

Voor sommigen is het minste voorwendsel al goed om een geschenk te geven. Zijn zij gewoon vrijgeviger dan anderen?

  • Mieke kan niet bij vrienden op bezoek gaan zonder voor ieder kind een kleinigheidje mee te nemen.

  • Iedere keer dat Jan naar het buitenland vertrekt, komt hij terug met een kleine verrassing voor zijn vrouw en kinderen.

  • Telkens als An haar boodschappenkarretje vult, doet ze er enkele pakjes in om een van haar vriendinnen of collega's mee te verwennen.

Elk van hen wordt gedreven door het verlangen om plezier te doen, om het verlangen van een ander te raden en dit dan te vervullen.

Bij hen berust plezier op de idee anderen een plezier te doen.

Het plezier van 'plezier doen'

Zolang het gaat om zo af en toe een geschenkje dat binnen de perken blijft en ook binnen het besteedbare budget van de gever, is dit de uiting van een gulle ingesteldheid waarin de idee van plezier doen centraal staat.

In de opvoeding neemt dit begrip van “plezier doen” trouwens een voorname plaats in. Kinderen leggen het dan ook van jongsaf zo aan dat ze hun ouders op die manier tevredenstellen. Ze vinden het leuk om hun ouders te bedenken met geschenken die ze in de klas gemaakt hebben, of bereiden hen kleine verrassingen. Het zou kunnen dat volwassenen die graag cadeaus geven, in hun kinderjaren zich dikwijls ingespannen hebben om hun ouders “plezier te doen” teneinde zich van hun liefde te verzekeren.

Dat is echter ook de reden waarom dergelijke cadeaus soms overdreven zijn. In werkelijkheid gaat achter dit geschenk namelijk een verwachting schuil.

Wanneer geven een verborgen vraag of een vermomde verwachting is

Geven of plezier doen zonder een tegenprestatie te verwachten is iets wat in de praktijk dikwijls niet meevalt.In sommige relaties gebeurt het bijvoorbeeld dat wat we geven precies datgene is dat we van de andere verwachten zonder het te durven vragen. De wens van de andere vervullen is dan ook een manier om hem duidelijk te maken hoezeer wij ernaar verlangen dat ook onze wensen vervuld zouden worden.

Een geschenk geven is in dat geval een manier om een gemis te onthullen.
Het grote probleem is dat die andere deze verborgen vraag of dat verborgen gemis meestal niet kan raden. De schenker dreigt dan ook een wrok en frustraties te ontwikkelen, omdat dit onuitgesprokene nooit wordt vervuld.

Initialement publié par Dr. Catherine Feldman, bewerkt door Dr. Philippe Burton le 30/12/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 24/12/2013 - 14h20
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Leer anderen uw aandacht te schenken Geüpdatet op 15/03/2005 - 00h00

Als een kind u een gedicht voordraagt, een muziekstuk speelt of een liedje zingt, geeft het u een geschenk. Het biedt u en de eventuele toeschouwers of toehoorders het resultaat aan van zijn inspanningen, zijn repetities. Hoe moet u daarop reageren?

Vergiftigde geschenken Geüpdatet op 02/08/2005 - 00h00

Als iemand u een geschenk geeft, is dat altijd een blijk van attentie en een aangename verrassing. Toch zit er op lange termijn vaak een addertje onder het gras...

Een bedankingetje verwachten Geüpdatet op 20/07/2004 - 00h00

Als kind heeft men u geleerd om beleefd te zijn en "dank u" te zeggen. U doet dat met overtuiging, leert het op uw beurt aan uw kinderen… en verwacht het van anderen als u iemand helpt of een geschenk geeft. Toch wacht u vaak vergeefs op een woordje...

Meer artikels