PUBLICITÉ

Buikpijn bij kinderen

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/02/2017 - 15h33
-A +A

Kinderen klagen vaak over buikpijn en gewoonlijk is de buikpijn goedaardig. Buikpijn kan echter een vervelend probleem zijn, zowel voor de ouders als voor de arts. Er zijn immers vele oorzaken van buikpijn en daarbij moet steeds een onderscheid worden gemaakt tussen een heelkundige spoedgeval en een niet-alarmerende situatie.

PUB

Oorzaken van buikpijn

Buikpijn kan talrijke oorzaken hebben. Buikpijn bij kinderen is bovendien niet steeds te wijten aan een probleem in de buik, maar kan van een andere plaats komen. Zie de onderstaande tabel:

Maagaandoeningen:

  • maagbreuk (uitpuilen [hernia] van een gedeelte van de maag)
  • pylorusstenose (vernauwing van de uitgang van de maag) zijn aandoeningen die voorkomen bij zuigelingen

Darmaandoeningen:

minder dan drie jaar

  • acute darminvaginatie (instulping)

na vijf jaar

  • appendicitis of peritonitis
  • ingeklemde breuk
  • gastro-enteritis

Andere ziekten:

  • keelontsteking (angina)
  • een longinfectie (pneumonie) kunnen buikpijn veroorzaken (door ontsteking van de lymfeknopen in de buik).

Soms is de diagnose moeilijk te stellen en zijn aanvullende onderzoeken noodzakelijk. Miltruptuur (scheur in de milt) komt zeer zelden voor bij kinderen behalve bij een trauma, bijv. een val met de fiets. Nierziekten zijn meestal te wijten aan een misvorming. Een torsie (draaiing om de lengteas) van de teelbal is een heelkundige urgentie: men heeft maar enkele uren om in te grijpen. Een torsie van een eierstokcyste wordt gediagnosticeerd met een echografie van het kleine bekken.

Praktische adviezen

Het is moeilijk uit te maken hoe ernstig buikpijn bij kinderen is, temeer daar buikpijn een vrij frequente klacht is. Bij kinderen die nog niet spreken, is het zeer moeilijk uit te maken waar het kind pijn heeft, en ook grotere kinderen drukken de plaats en de kenmerken van de pijn niet steeds duidelijk uit.

In afwachting van de komst van de arts moeten de ouders hun kind dus goed gadeslaan: hoe hevig is de pijn? Ziet het kind er uitgeput, apathisch uit of speelt het zoals gewoonlijk?

Initialement publié par Pierre Dewaele le 17/06/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 02/02/2017 - 15h33
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Gastro-enteritis: kijk uit! Geüpdatet op 18/12/2007 - 00h00

In Frankrijk werd het aantal gevallen van gastro-enteritis dat nodig is om het over een epidemie te kunnen hebben, overschreden op 2 december. En de regio Nord-pas-de-Calais die aan België grenst is een van de regio's die het meest getroffen werd doo...

Gastro-enteritis is te vermijden! Gepubliceerd op 14/12/2014 - 19h25

Gastro-enteritis , een darmontsteking die meestal veroorzaakt wordt door een infectie, leidt tot een tijdelijk gevoel van slapte en misselijkheid. Al is gastro-enteritis zeer besmettelijk, we kunnen het vermijden door voorzorgsmaatregelen op gebied v...

Meer artikels