PUBLICITÉ

Bronchiolitis in de kinderjaren, astma in de adolescentie

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/03/2005 - 00h00
-A +A

Het verband tussen astma en bronchiolitis blijft omstreden. Lange tijd werd gedacht dat bronchiolitis het bedje spreidde voor astma. Sindsdien hebben studies aangetoond dat de evolutie van bronchiolitis afhangt van de ernst van de oorspronkelijke infectie. Een nieuwe studie bevestigt dat drie zware episodes van bronchiolitis een risicofactor vormen voor de latere ontwikkeling van allergisch astma.

PUB

Sommige kinderen krijgen te maken met verschillende episodes van bronchiolitis. Vanaf de derde episode spreken we van "babyastma". De evolutie naar astma tijdens de volwassenheid hangt echter af van de ernst van de bronchiolitis en hangt nauw samen met een atopisch terrein, d.w.z. familiale antecedenten van eczeem, allergieën en astma.

Tijdens de studie werden een aantal kinderen gevolgd tot hun dertiende jaar: 47 kinderen die in het ziekenhuis opgenomen waren met bronchiolitis en 97 kinderen in de controlegroep. De kinderen die minstens drie episodes hadden gekregen van piepende adem of bij wie een arts astma had vastgesteld, werden als astmapatiënten beschouwd.

De auteurs stelden vast dat de frequentie van ademhalingssymptomen significant hoger was in de bronchiolitisgroep dan bij de kinderen in de controlegroep: respectievelijk 43 % tegen 8 % voor astma en 39 % tegen 15 % voor allergische rinoconjunctivitis.

Daarnaast bleek uit huidtests en een meting van het aantal antilichamen (anti-IgE) dat sensibilisering voor gemeenschappelijke allergenen frequenter voorkwam bij kinderen die bronchiolitis hadden gehad dan in de controlegroep: respectievelijk 50 % tegen 28 % voor positieve huidtests en 45 % tegen 26 % voor anti-IgE-antilichamen.

De auteurs besluiten daaruit dat zware episodes van bronchiolitis in de vroege kinderjaren beschouwd kunnen worden als een risicofactor voor de ontwikkeling van allergisch astma tijdens de adolescentie.

Ter herinnering: bronchiolitis is een acute virale ontsteking van de bronchiolen die evolueert naar ademnood. Ze komt vooral voor bij kinderen onder de twee jaar. Meestal is deze infectie goedaardig, ook al is ze voor de ouders bijzonder verontrustend. In sommige ernstige gevallen is echter ademhalingskinesitherapie nodig om de luchtwegen vrij te maken. Soms worden bronchodilatatoren of antibiotica voorgeschreven, maar die laatste helpen alleen als het om een bacteriële superinfectie gaat, niet tegen virussen.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/03/2005 - 00h00 Sigurs N. et coll., Am. J. Respir. Crit. Care Med., 171 :137-141, 2005.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Interview: welke relatie tussen bronchiolitis en astma? Geüpdatet op 16/12/2003 - 00h00

Elk jaar krijgen in België tussen oktober en het einde van de winter ongeveer 70.000 baby's bronchiolitis. Twee vragen blijven het voorwerp van discussie: de relatie tussen bronchiolitis en astma, en de behandeling van bronchiolitis. We hadden hierov...

Astma: hoe schat je het risico in voor adolescenten? Geüpdatet op 26/09/2006 - 00h00

Een verhoogd risico op astma tijdens de adolescentie, kan al opgespoord worden tijdens de kindertijd. Een combinatie van bronchiolitis en een gevoelige reactie ten aanzien van allergenen zijn factoren die het later optreden van astma kunnen voorspell...

Bronchiolitis: aanbevelingen voor de ouders Geüpdatet op 08/01/2008 - 00h00

Bronchiolitis treft jaarlijks duizenden zuigelingen. Het is een aandoening die ernstige gevolgen kan hebben. Het is bijgevolg van het grootste belang om preventieve maatregelen te nemen. Wij geven u een overzicht van wat bronchiolitis is en van maatr...

Van oktober tot maart: uitkijken voor bronchiolitis Gepubliceerd op 20/01/2014 - 14h32

Elk jaar krijgen 2/3 zuigelingen in België bronchiolitis. En het virus dat dit jaar in omloop is, is erg agressief. Deze ernstige aandoening van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het respiratoir syncytiaal virus (RSV) is de belangrijkste oorza...

Meer artikels