PUBLICITÉ

Boulimie, meer dan een eetstoornis

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 15/05/2007 - 00h00
-A +A

Boulimie is een eetstoornis die voorkomt bij 2% van alle vrouwen en bij 4 à 8 % van alle vrouwelijke studenten. De ziekte krijgt veel aandacht in de media, ook omdat het ideaal van de hyperslanke vrouw dat zowat overal te zien is steeds vaker onder vuur genomen wordt. De reden: vooral bij jonge meisjes zorgt het zogenaamde ideaal voor heel wat leed.

PUB

De ziekte die boulimie is, wordt officieel gedefinieerd door de DSM IV, dé Amerikaanse 'bijbel' van mentale aandoeningen. Daarin staan een aantal criteria om te bepalen of iemand al dan niet met boulimie kampt:

A. Herhaalde episoden van eetaanvallen of hyperphagie. Zo'n episoden moeten er als volgt uitzien:
1. Het eten van een hoeveelheid voedsel in een tijdspanne van niet meer dan twee uur die beduidend groter is dan de hoeveelheid die de meeste mensen eten binnen diezelfde tijd en in dezelfde omstandigheden.
2. Het gevoel geen controle te hebben over de hoeveelheden voedsel en ook niet over het stoppen met eten.
B. Compensatiegedrag om gewichtstoename te vermijden (zelfopgewekt braken, overmatig gebruik van laxeermiddelen en diuretica, overmatige lichaamsbeweging).
C. De episoden met eetaanvallen en het compensatiegedrag om gewichtstoename tegen te gaan moeten gemiddeld twee keer per week plaats hebben gedurende minstens drie maanden vooraleer er sprake is van boulimie.
D. Het zelfbeeld wordt sterk beïnvloed door de lichaamsvorm en het lichaamsgewicht.
E. De stoornissen duiken niet op bij mentale anorexie.

Wat is de oorzaak van boulimie?

Op psychisch vlak lijkt een meisje met boulimie evenwichtig, iemand die goed in zijn vel zit.
Maar het is een feit dat zo'n meisje een rolletje speelt van iemand die zich goed voelt, terwijl ze niet zelfzeker is, niet van haar lichaam houdt, haar look niets vindt en bang is dat men niet van haar houdt.
En daar gedraagt ze zich naar, ze doet soms wanhopige pogingen om in de smaak te vallen bij anderen waarbij ze zichzelf en haar aspiraties uit het oog verliest. Men zou kunnen stellen dat ze niet weet wie ze is, dat ze leeft in functie van de blik van ‘de anderen' en dat ze er niet in slaagt om een positief zelfbeeld op te bouwen. Ze gaat steeds op zoek naar bevestiging van negatieve oordelen, bij zichzelf en bij anderen, of die nu ingebeeld zijn of niet. Het meisje is bang om te tonen wie ze echt is omdat ze zich niet kan inbeelden dat iemand haar dan op prijs zou stellen.
Het meisje zoekt middelen om haar leven onder controle te krijgen. Het controleren van het lichaamsgewicht wordt dan een heuse obsessie en de eetstoornissen zijn niet meer dan het spreekwoordelijke zichtbare topje van de ijsberg. Dat gedrag lijdt tot crisissen van boulimie die op hun beurt schaamte veroorzaken die gecompenseerd moet worden, enz. Het is een vicieuze cirkel.

Wat zijn de gevolgen van boulimie?

Het veelvuldig braken zorgt voor tandschade. De tanden kunnen zelfs los te komen zitten door het zure maagvocht dat bij het overgeven in de mond komt en het tandglazuur aantast. Ook de maag en de slokdarm geraken geïrriteerd.
Het overmatig gebruik van laxeermiddelen en diuretica (wat samen met het braken bijdraagt tot een te groot verlies aan minerale zouten) zorgt voor een toestand van chronische vermoeidheid, spierkrampen, concentratiemoeilijkheden, verminderde intellectuele prestaties, onregelmatige menstruatie en haarverlies.
Chronische vermoeidheid, in combinatie met psychische stoornissen zoals een erg groot tekort aan zelfvertrouwen, zijn factoren die voor een groot deel verklaren waarom boulimie in veel gevallen gepaard gaat met een depressie.
Sommige boulimie patiënten kunnen ook verslavingsgedrag vertonen (alcohol, geneesmiddelen, enz.) en voor sommigen is boulimie een soort eetverslaving op zich.

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 15/05/2007 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Boulimie: wanneer moet u zich zorgen maken? Gepubliceerd op 07/10/2015 - 11h17

Als een pakje koeken veel te snel leeg is, wordt het woord boulimie soms al in de mond genomen. Maar er is een groot verschil tussen een niet al te gezonde relatie met eten en boulimie. Dat laatste is een ernstige eetstoornis.

Vijf vragen om eetstoornissen op te sporen Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

Er werd een vragenlijst bestaande uit vijf vragen opgesteld waarmee de huisarts eetstoornissen, zoals boulimie (of vraatzucht) en anorexie (of gebrek aan eetlust) kan opsporen. Het is een korte, eenvoudige, gemakkelijk te onthouden lijst waarmee pati...

Dysmorfofobie: als lelijk zijn tussen de oren zit! Gepubliceerd op 09/05/2017 - 16h11

Iemand met dysmorfofobie heeft het gevoel dat zijn lichaam superlelijk is en niet aan de norm voldoet. Als het om iemand met eetstoornissen gaat, zal het lichaam in het merendeel van de gevallen als te dik ervaren worden en er dus risico op anorexie...

Meer artikels