PUBLICITÉ

Boulimie en anorexie: ook slecht voor de tanden

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 10/04/2012 - 17h59
-A +A

De gevolgen van anorexie en boulimie zijn soms zo ernstig dat ze secundaire complicaties, zoals mond- en tandaandoeningen, maskeren. Te weinig of te veel eten werkt zuuraanvallen op de tanden en cariës in de hand. Daarom moeten de patiënten regelmatig een bezoek brengen aan de tandarts.

PUB
Overzicht

Anorexie en boulimie zijn eetstoornissen. Ze worden meestal veroorzaakt door affectieve conflicten van familiale of professionele aard. Te weinig of te veel eten en het enorme psychisch lijden dat ermee gepaard gaat, heeft helaas ook gevolgen voor de tanden...

Fragiele mond

Bij patiënten met boulimie leidt het eten van grote hoeveelheden voedsel, het voortdurend knabbelen of het teveel aan suikers tot vroegtijdige slijtage van de tanden en cariës.

Patiënten met anorexie kunnen door dieet te volgen voedingstekorten ontwikkelen. Een onvoldoende inname van calcium bijv. kan leiden tot een demineralisatie van de tanden en zuuraanvallen op de tanden en dus cariës in de hand werken. In extreme gevallen kan een tekort aan vitamine C resulteren in scheurbuik. Er werden reeds gevallen van deze ziekte gerapporteerd, hoewel deze reeds lang niet meer voorkwam in de westerse landen. Deze ziekte tast onder meer het beendergestel (en dus de tanden) en het tandvlees aan.

Bovendien zorgt het frequent braken - accidenteel bij patiënten met anorexie en zelfopgewekt door boulimiepatiënten - voor een zuur milieu in de mond, waardoor de bacteriën vrij spel krijgen. Bij boulimiepatiënten is het afwisselend diëten en schransen nefast voor een goede mond- en tandhygiëne.

Ten slotte lopen zowel anorexie- als boulimiepatiënten een verhoogd risico op mond- en tandaandoeningen. Ze moeten niet alleen worden geholpen door psychologen en diëtisten, maar moeten ook regelmatig worden gevolgd door de tandarts.

Initialement publié par Pierre Dewaele le 18/03/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 10/04/2012 - 17h59

Sundaram et coll. Eur J Prosthodont Restor Dent 2001 Mar; 9(1): 25-9. Traebert et coll. Pesqui Odontol Bras 2001 Oct-Dec; 15(4): 359-63t

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Boulimie, meer dan een eetstoornis Geüpdatet op 15/05/2007 - 00h00

Boulimie is een eetstoornis die voorkomt bij 2% van alle vrouwen en bij 4 à 8 % van alle vrouwelijke studenten. De ziekte krijgt veel aandacht in de media, ook omdat het ideaal van de hyperslanke vrouw dat zowat overal te zien is steeds vaker onder v...

Anorexia: follow-up is een noodzaak Geüpdatet op 06/09/2005 - 00h00

Een recente Amerikaanse studie toont aan dat patiënten met anorexie die bijkomen tijdens een verblijf in een psychiatrische instelling, de neiging hebben om na die opname te hervallen en hun oude voedingsgewoonten weer opnemen.

Vijf vragen om eetstoornissen op te sporen Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

Er werd een vragenlijst bestaande uit vijf vragen opgesteld waarmee de huisarts eetstoornissen, zoals boulimie (of vraatzucht) en anorexie (of gebrek aan eetlust) kan opsporen. Het is een korte, eenvoudige, gemakkelijk te onthouden lijst waarmee pati...

Meer artikels