PUBLICITÉ

Bloedziekten

Gepubliceerd op 20/02/2003 - 00h00
-A +A

PUB

1. Inleiding

Tot de belangrijkste ziekten en aandoeningen van het bloed behoren:- anemieën;- aandoeningen van de witte bloedcellen;- abnormale bloedingsneiging.Tot de belangrijkste aandoeningen van de leukocyten of witte bloedcellen behoren de leukemieën (bloedkanker) en de agranulocytose.

2. Leukemieën

Een leukemie is een ziekte van het beenmerg, de milt, de lever en het lymfstelsel, waarbij de normale bloedvormende weefsels worden vervangen door ziekmakende cellen. Bloedkanker of leukemie is de verzamelnaam van een groep ziekten waarbij de aanmaak, rijping en afgifte van leukocyten ernstig is gestoord.Genoemde processen in het beenmerg en het lymfstelsel houden zich niet meer aan de normale regels; er treedt, meestal door het gehele lichaam, een chaotische woekering op van leukocyten, die het karakter draagt van een kwaadaardig gezwel. Naar de aard en de lokalisatie van de woekering van de cellen wordt onderscheid gemaakt in een myeloïde en een lymfatische leukemie. Naar het verloop onderscheidt met acute en chronische vormen.Bij een myeloïde leukemie worden in het beenmerg (myelum) en, zij het in mindere mate, ook in lever, milt en lymfklieren abnormale witte bloedcellen gevormd. Bij de lymfatische leukemie vindt de vorming van abnormale witte bloedcellen voornamelijk plaats in de lymfklieren en in mindere mate ook in andere delen van dit systeem. Acute leukemieDe patiënt wordt plotseling ernstig ziek, waarbij koorts, keelontsteking en mondslijmvliesontsteking op de voorgrond treden. Het ziektebeeld lijkt in het begin op een ernstige infectie. Er ontwikkelt zich een aanzienlijke bloedarmoede en overal in het lichaam komen lichte bloedingen voor. Deze verschijnselen vinden hun oorsprong in de abnormale groei- en rijpingsprocessen van de witte bloedcellen, die de rode cellen en trombocyten verdringen. Bij onderzoek van het bloed worden enorme aantallen abnormale, jonge witte bloedcellen gevonden.Teneinde een zo juist mogelijk beeld van het ziekteproces te verkrijgen zal de arts niet slechts routine-onderzoekingen verrichten, maar ook onderzoek van het beenmerg (door middel van een punctie van het borstbeen), en eventueel een biopsie van een lymfklier laten uitvoeren.De leukocyten blijken een minderwaardige kwaliteit te bezitten en worden niet in staat geacht hun normale functie te vervullen. In plaats van het normale aantal van 6000-10.000 per kubieke millimeter komen bij deze ziekte in veel gevallen meer dan 100.000 leukocyten per kubieke millimeter voor.Door de abnormale productie van cellen in het beenmerg wordt de aanmaak van andere cellen, zoals de rode bloedcellen, ernstig belemmerd, waarmee de bloedarmoede is verklaard.De slijmvliesontstekingen worden veroorzaakt doordat de bacteriën ter plaatse de overhand krijgen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de leukocyten hun afweerfunctie niet meer kunnen vervullen en dus ongeschikt zijn om infecties te bestrijden. Dit ziektebeeld kan, indien onbehandeld, binnen enkele weken of maanden tot de dood leiden.De behandeling bestaat o.a. uit het geven van cytostatica of celgiften die de plaats kunnen innemen van voor de cel belangrijke moleculen, in de hoop dat daardoor de woekering wordt gestopt. In sommige gevallen worden ook corticosteroïden voorgeschreven. Secundaire infecties worden bestreden of voorkomen met antibiotica.Tegenwoordig worden wel kuren gegeven met een aantal sterk werkende celremmende geneesmiddelen. Hierdoor wordt tijdelijk de celaanmaak in het beenmerg geremd. De patiënt moet daarom zo steriel mogelijk worden verpleegd. Zo nodig worden bloedtransfusies toegediend; ook worden beenmergtransplantaties van gezonde mensen uitgevoerd. Chronische leukemieDe chronische myeloïde (of myeloblasten)-leukemie heeft een langzaam verloop. Verschijnselen van bloedarmoede en algemeen ziektegevoel staan op de voorgrond, soms treden buikklachten op door zwelling van de milt en de lever, en lichte koorts. Het aantal leukocyten kan zeer hoog zijn, soms 1.000.000 per kubieke millimeter. Verschillende typen geneesmiddelen worden gegeven, waardoor in het algemeen het aantal leukocyten binnen enkele maanden tot een normale waarde daalt.De chronische lymfatische(lymfoblasten)-leukemie komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en vooral op oudere leeftijd. Het begin is langzaam en de klachten worden voornamelijk veroorzaakt door de bloedarmoede. Ook klierzwellingen kunnen ernstige klachten veroorzaken.Het aantal leukocyten kan soms stijgen tot boven 500.000. De ziekte kan een mild verloop hebben; indien er geen ernstige klachten zijn, wordt geen behandeling ingesteld. Indien nodig worden de groepen gezwollen lymfklieren en de vergrote milt bestraald.Daarnaast worden geneesmiddelen voorgeschreven totdat het aantal witte bloedlichaampjes is gedaald. In bepaalde gevallen wordt overgegaan tot het geven van corticosteroïden en bloedtransfusies.

Gepubliceerd op 20/02/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Leukemie: wat is het precies? Gepubliceerd op 13/04/2016 - 10h34

De diagnose van leukemie komt vaak hard aan. De ene bloedkanker is nochtans de andere niet. Wat zijn de verschillende types van leukemie? Wat zijn de kenmerken ervan? Hoe worden ze behandeld?

Kinderopvang beschermt tegen leukemie! Gepubliceerd op 25/08/2014 - 15h28

De link tussen kinderopvang en leukemie? Kinderen die vanaf de eerste maanden naar de crèche of naar een pleegmoeder gaan, zouden minder risico lopen om later leukemie te krijgen dan kinderen die overdag niet naar de opvang gaan.

Viscerale leishmaniose: de denkpiste van een vaccin Geüpdatet op 14/06/2005 - 00h00

Viscerale leishmaniose is een parasitaire ziekte die vaak voorkomt in tropische en mediterrane streken, zoals het zuiden van Frankrijk. Elk jaar worden wereldwijd 500.000 nieuwe gevallen vastgesteld. De ziekte wordt met name via honden aan de mens -...

Ik heb beenmerg gegeven, waarom u niet? Geüpdatet op 22/03/2017 - 10h36

Ik heb me ingeschreven in het register in een ietwat aparte context en ik ben opgeroepen om beenmerg te doneren . De kans dat zoiets gebeurt, is normaal vrij klein zijn. Vandaag wil ik hierover getuigen om komaf te maken met de foute voorstellingen d...

Meer artikels