PUBLICITÉ

Bier: een boosdoener bij jicht!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 25/04/2017 - 16h32
-A +A

Alcohol drinken, verhoogt de kans op jicht, een ontsteking van de gewrichten die bijzonder vaak voorkomt bij mannen. Niet alle alcoholische dranken houden echter hetzelfde risico in. Bier blijkt het gevaarlijkst!

PUB

Er werd al lang vermoed dat alcohol een rol speelt bij jicht, en dat vermoeden is nu ook bevestigd door een studie. Die wijst echter ook uit dat het effect verschilt naargelang de alcoholische drank in kwestie. Het jichtrisico werd geanalyseerd bij een steekproef van meer dan 47.000 mannen die nog nooit eerder jicht hadden gehad. Gedurende twaalf opeenvolgende jaren (1986-1998) werd hun alcoholverbruik (wijn, bier en sterkedrank) geregistreerd. Na die periode werden 730 gevallen van jicht vastgesteld. De auteurs constateerden daarbij dat het risico stijgt met de gedronken hoeveelheid alcohol.

Bier is de grootste "risicodrank", gevolgd door sterkedrank. Wijn daarentegen blijkt een klein effect te hebben. Het risico neemt evenredig toe met de gedronken hoeveelheid bier: twee tot vier biertjes per week verhogen het jichtrisico met een factor 2,3, twee biertjes per dag met een factor 2,5. Bij sterkedrank stijgt het risico met 1,3 bij één glas per maand tot één glas per week en met 1,6 bij één glas per dag.

Niet alleen alcohol

De effecten van alcohol op jicht houden dus wellicht geen verband met het alcoholpercentage van de drank in kwestie, maar met één van de bestanddelen ervan. Bij bier heeft het waarschijnlijk te maken met zijn hoog purinegehalte. Jicht wordt immers veroorzaakt door een teveel aan urinezuur dat zich vastzet in de gewrichten en tot een ontsteking leidt. Urinezuur wordt precies gevormd door afbraak van de purines. Vandaar dat preventie gedeeltelijk gebaseerd is op een purinearm dieet.

Conclusie: bent u een risicopersoon, vermijd dan alcohol en vooral bier. Ga niet voort op het alcoholpercentage, en ook al blijkt wijn in deze studie geen enkel effect te hebben, dat betekent nog niet dat hij daarom zou beschermen tegen jicht en dat hij in grote hoeveelheden geen negatieve effecten heeft. Mijd ook soda's: drankjes stijgen ook de risico van jichtaanvallen.

Initialement publié par Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 18/05/2004 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 25/04/2017 - 16h32

The Lancet, pp 1277-1281, april 2004.
Bitik, B. et al., . 2014 Jun; 1(2): 72–77. Published online 2014 Jun 1. doi:  10.5152/eurjrheumatol.2014.021
En savoir plus sur http://www.e-sante.be/pas-goutte-biere/actualite/915#fEuQzVLiAl2LDqhl.99

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Jichtaanvallen: wat mag men drinken en wat niet? Gepubliceerd op 04/01/2017 - 07h28

Jicht , een aandoening die vooral bij mannen voorkomt, wordt gekenmerkt door plotse en hevige pijnaanvallen , vooral aan de basis van de grote teen. Alcoholische dranken worden vaak met de vinger gewezen. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Welke dra...

Jicht: het percolatoreffect... Geüpdatet op 05/06/2007 - 00h00

Een lange termijnstudie toont het verband aan tussen de consumptie van koffie en een daling van het risico op jicht. Dat effect blijkt er niet te zijn bij andere cafeïnehoudende dranken.

Jicht, een vorm van reuma die steeds meer voorkomt Gepubliceerd op 05/11/2013 - 11h54

Jicht is een vorm van reuma die de voeten treft, in het bijzonder de dikke teen. Jichtaanvallen zijn niet alleen zeer pijnlijk, ze kunnen ook de aandacht vestigen op een eventueel metaboolsyndroom. Wie getroffen wordt door jicht, doet er bovendien go...

Meer artikels