PUBLICITÉ

Bidden: een stressfactor voor patiënten die wachten op een operatie

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 13/06/2006 - 00h00
-A +A

Er werd een heel ernstige studie uitgevoerd naar de effecten van bidden op patiënten die op een coronaire overbrugging wachten. Zouden Gods wegen ondoorgrondelijk zijn? Het lijkt er inderdaad op dat het feit dat de patiënt weet dat iemand bidt voor een goed herstel complicaties in zijn toestand kan veroorzaken.

PUB

Bidden voor een geslaagde operatie

In deze studie werden 1.800 ziekenhuispatiënten in 6 verschillende ziekenhuiscentra verzameld die wachtten op een coronaire overbrugging. Zij werden in 3 groepen verdeeld. Groep 1 bevatte de patiënten waarvoor men had gebeden, maar aan wie men had verteld dat men misschien voor hen zou bidden. Groep 2 bevatte de patiënten waarvoor men niet had gebeden, maar aan wie men had verteld dat men misschien voor
hen zou bidden. Groep 3 ten slotte bevatte de patiënten tegen wie men had gezegd dat men zou bidden en voor wie men ook echt heeft gebeden.

Noch de familie, noch het medische personeel wist tot welke groep de patiënten behoorden en de patiënten zelf moesten hun geheim bewaren. Drie christelijke congregaties (twee katholieke en één protestantse) kregen de opdracht te bidden voor de patiënten van de studie. Ze moesten beginnen met bidden vanaf middernacht op de vooravond van de operatie en doorgaan tot de 14de dag na de operatie. De formulering van het gebed was voor alle patiënten dezelfde: "Voor een geslaagde operatie en een snel herstel zonder complicaties".

Meer complicaties ten gevolge van stress

Na de periode van het gebed stelden de onderzoekers de volgende resultaten vast: 52% van de patiënten van groep 1 en 51% van deze van groep 2 hadden minstens één complicatie. Dit percentage liep in groep 3 op tot 59%, waar een verhoogd risico van voorkamerfibrillatie (aritmie) werd vastgesteld.

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis na een coronaire overbrugging. Wetenschappers opperen de hypothese dat de angst die door de patiënt wordt ervaren stresshormonen zoals epinefrine activeert, wat kan leiden tot voorkamerfibrillatie. Volgens hen is de hogere frequentie van deze stoornis in groep 3 wellicht heel reëel en berust ze niet op toeval.

Naar aanleiding van deze vaststelling dringt zich de vraag op of het medische personeel en de omgeving in heel wat gevallen de patiënt niet meer dan nodig op stang jagen. Het is mogelijk dat het feit dat iemand weet dat er voor hem zal worden gebeden zorgt voor een vorm van angst bij deze patiënten en hen doet twijfelen aan hun kansen op overleving. "Ben ik zo ziek dat mensen voor mij moeten bidden?" We merken op dat ernstige complicaties en de mortaliteit in de drie groepen vergelijkbaar waren.

Andere studies hebben echter de voordelen van bidden door de patiënt zelf voor zichzelf bewezen. Het kalmeert hem namelijk en gaat de stress voor een ingreep tegen.

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 13/06/2006 - 00h00 Benson H., American Heart Journal, April 2006; vol 151: pp 934-942.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
De voordelen van de amandel Geüpdatet op 16/09/2008 - 00h00

De amandel is een niet alledaagse droge vrucht die al jaren de nieuwsgierigheid van wetenschappers prikkelt, in het bijzonder op het gebied van de cardiovasculaire gezondheid. De amandel zou zelfs verschillende positieve effecten hebben voor het hart...

Hartheelkunde op elke leeftijd! Geüpdatet op 25/04/2006 - 00h00

Vandaag is meer dan de helft van de patiënten die aan het hart worden geopereerd ouder dan 70 jaar. Er is een hele lange weg afgelegd als men bedenkt dat deze groep in de jaren '70 amper 3,6% van de kandidaten voor hartheelkunde uitmaakte… En de resu...

Aspirine bij coronaire insufficiëntie Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Aspirine heeft anticoagulerende eigenschappen en kan de vorming van een thrombus (bloedstolsel) in de coronaire arteriën voorkomen en aldus het risico op cardiale problemen beperken. Bij vermoeden van of bewezen coronaire insufficiëntie zal uw arts u...

Meer artikels