PUBLICITÉ

Bescherm uw oren en die van uw kinderen!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 22/05/2015 - 09h01
-A +A

Een trommel, een speelauto op batterijen, een nepcomputer of -telefoon die belsignalen maakt... Heel veel speelgoed produceert tegenwoordig geluiden en kleine kinderen zijn er dol op. Maar de ouders beseffen niet altijd dat hun kind door dat soort lawaai gehoorschade kan oplopen...

PUB

Lawaai en onze oren gaan niet goed samen

Te lang achtereen te harde geluiden horen, heeft zoals bekend op termijn gevolgen voor het gehoor. We denken daarbij vooral aan mensen die tijdens het werk blootstaan aan lawaai en ook meer en meer aan jongeren die  hun mp3 niet kunnen missen. Maar de kinderen ontbreken in dit verhaal. De overheidsinstanties hebben zich al over het probleem gebogen en de Europese Unie heeft de normen onlangs verstrengd en daarbij aandacht geschonken aan het gebruik van speelgoed. Zo mag een speelgoed-gsm die dicht tegen het oor gehouden moet worden de geluidsgrens van 80 decibel niet overschrijden. Deze normen zijn op hun manier doeltreffend, maar ze zijn niet voldoende om het gehoor van de allerkleinsten te beschermen. De ouders moeten dus hun deel van het werk doen:

  • Let erop dat al het speelgoed dat uw kind heeft een CE-label heeft. Dat label bewijst dat het beantwoordt aan de Europese norm.
  • Zie erop toe dat het speelgoed correct wordt gebruikt door uw kind (en dat het bijvoorbeeld een speeltje niet tegen zijn oor houdt als het daar niet voor geschikt is).
  • Beperk het aantal speeltjes die geluid produceren en laat uw kinderen er niet langer dan een paar minuten per dag mee spelen.

 

Een'regime' zonder lawaai

De boodschap aan de ouders is dat ze zichzelf en hun kinderen een regime zonder lawaai zouden moeten opleggen. De meeste mensen zijn er zich vandaag heel goed van bewust dat een gezonde voeding cardiovasculaire aandoeningen helpt voorkomen. Datzelfde geldt ook voor de gezondheid van onze oren. We zouden
met andere woorden van nu af aan het idee van een regime zonder lawaai moeten invoeren in ons dagelijkse leven. Over het algemeen denken we pas aan de gezondheid van onze oren als we een jaartje ouder worden! We besteden geen aandacht aan ons gehoor, vooral ook omdat de achteruitgang van het gehoor gewoonlijk heel geleidelijk aan in de loop van ons leven gebeurt, en zonder pijn. De meesten van ons weten dat extreme blootstelling aan lawaai slecht is, maar we hebben nog niet door dat het belangrijk is om op de dagdagelijkse blootstelling te letten. Gun uw kinderen een leven lang een goed gehoor ! Let op het lawaai dat het speelgoed produceert en beperk de duur van de blootstelling (niet meer dan een uur per dag).

Initialement publié par C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 02/01/2007 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 22/05/2015 - 09h01

Bradford C. Backus, PhD, University College London. ASTM International: "Toy Safety Standard Helps Kids Play Safely", ASTM Standardization News, March 2004. Sight & Hearing Association: "Noisy Toys", December 2006.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Kerstshoppen voor de kinderen: koop veilig speelgoed Gepubliceerd op 03/12/2012 - 12h43

De eindejaarsfeesten, en dus ook het kerstshoppen, naderen met rasse schreden. Heel wat factoren spelen een rol bij de keuze van het speelgoed dat we aan een kind willen geven. De belangrijkste is ongetwijfeld de veiligheid . We hebben voor u enkele...

Luidruchtig speelgoed: vermijd gehoorschade! Gepubliceerd op 16/09/2015 - 14h29

In de winkels ligt meer en meer geluidsproducerend speelgoed en, we moeten het wel toegeven, kinderen zijn vragende partij. Kijk bij aankoop toch goed uit. Kijk bijvoorbeeld naar de geluidsniveaus die op de verpakking vermeld staan. Sommige geluidsni...

Lawaai: welke invloed op de gezondheid? Gepubliceerd op 25/08/2014 - 16h16

Wist u dat het lawaai van een stofzuiger het gehoor kan aantasten? Het lawaai dat we zelf voortbrengen kan schadelijk zijn, en dan hebben we niet over vliegtuigen, bouwwerven of hogesnelheidstreinen. Een woordje uitleg over lawaai en zijn gevolgen .....

Meer artikels