PUBLICITÉ

BelStress: een studie voor minder stress

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 08/10/2002 - 00h00
-A +A

Vier op tien gevallen van absenteïsme zijn te wijten aan stress op het werk. Dit geldt vooral voor werknemers die zich onvoldoende gesteund voelen: de resultaten van een Belgische studie zouden wel eens kunnen leiden tot een reorganisatie van het werk in ons land…

PUB

Stress is een reëel probleem in onze maatschappij. Stress is verantwoordelijk voor een toename van het aantal hart- en vaatziekten, maar ook voor absenteïsme op het werk. Voor de bedrijven is absenteïsme een dure aangelegenheid. Daarom waren het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) maar ook verschillende officiële instanties sterk geïnteresseerd in de resultaten van de BelStress-studie, die enkele dagen geleden werden bekendgemaakt.

Grote verliezen...

Deze studie werd uitgevoerd bij ongeveer 16.000 werknemers, mannen en vrouwen, van 35 tot 59 jaar, die werken in 25 grote bedrijven in ons land. De studie stond onder de leiding van onderzoekers van de Universiteit van Gent (RUG) en de Université Libre de Bruxelles (ULB).De onderzoekers verifieerden wat anderen reeds in het verleden hadden vastgesteld: stress is een factor die leidt tot absenteïsme. Verschillende componenten kunnen absenteïsme in de hand werken:

  • de werkdruk,
  • het gebrek aan steun op de werkplek.

Vooral in de openbare sector, minder in de privé-sector

In ons land komt absenteïsme 54% meer voor in de openbare sector dan in de privé-sector. Dit is bij 4 werknemers op 10 te verklaren door een minder gunstige werkomgeving en een minder goede gezondheidstoestand. De experts uit Gent en Brussel hebben in hun rapport ook de voordelen van opheffing van stress opgesomd, in het besef dat dit doel uiteraard nooit kan worden bereikt.De resultaten verschillen naargelang het type werk, maar de cijfers spreken voor zich:

Type werkSectorGeslachtAantal dagen/1.000 personen x jaar
Hoger kaderSecudaireM98
BediendeTertiairM1152
MiddenkaderOpenbareV881
BediendeTertiairV549
Verre van een steen te werpen naar de werknemers, gaat het volgens de auteurs van de studie om een signaal dat niet alleen de werkgevers, maar ook de politieke verantwoordelijken ertoe moet aanzetten het werk in ons land te reorganiseren.
Men zou bijv. de psychologische druk op de werknemers moeten verminderen, rekening houden met hun keuzes, hun ruimte laten voor creativiteit, en hun directe oversten zouden hen meer steun moeten geven/beter moeten ondersteunen. Daardoor zou men in elk geval de stress en de factoren die stress in de hand werken, kunnen verminderen.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 08/10/2002 - 00h00 Studie over stress op het werk/Etude sur le stress au travail, Prof. De Backer, Prof. Kornitzer, 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Belgen en stress op het werk Geüpdatet op 08/04/2008 - 00h00

Uit een recente studie blijkt dat Belgen meer last hebben van stress dan hun Europese buren. De nefaste effecten van stress op de gezondheid zijn onderhand wel bekend. Gelukkig reikt de studie ook elementen aan om die stress te verminderen.

Meer artikels