PUBLICITÉ

België scoort slecht in het Europese zelfmoordregister

Gepubliceerd door Dr. Peter Mareen op 22/07/2003 - 00h00
-A +A

België is volgens een onderzoek van de Verenigde naties één van de beste landen om in te wonen. Toch slaan in ons landje van melk en honig veel mensen de hand aan zichzelf. Een analyse.

PUB

Trieste tweede plaats

Het aantal mensen dat zich van het leven berooft wordt wereldwijd geschat op 1 miljoen. De toenemende aandacht voor dit schrijnende fenomeen heeft Europese onderzoekers ertoe aangezet om de omvang van het probleem in de verschillende Europese landen in kaart te brengen. Ons land slaat in deze studie, de European Review of Suicide and Violence Epidemiology, geen mooi figuur. In het laatste jaar waarvoor de navorsers gegevens over ons land verzamelden (1995), maakten 16,6 per 100.000 Belgen zich van kant. We figureren hiermee op de tweede plaats van deze sombere Europese hitlijst.

Evolutie sinds 1984

Het goede nieuws is dat het aantal geslaagde zelfdodingen in Europa sinds 1984 duidelijk verminderd is. Ook in België kozen 10,8% minder mensen voor een wanhoopsdaad. In Ierland en Spanje is sinds '84 een aanzienlijke stijging waar te nemen resp. 89,4% en 17,2%. Voor de forse stijging in Ierland bieden de grote veranderingen in de Ierse maatschappij een mogelijke verklaring: de veranderde houding ten aanzien van religie, het verloren gaan van traditionele waarden, meer mensen die een hogere opleiding krijgen en het groeiende drugsprobleem. Het is bekend dat al deze elementen verband houden met hogere zelfmoordcijfers.

Gepubliceerd door Dr. Peter Mareen op 22/07/2003 - 00h00 Chishti P et al. EUROSAVE Working Group. Suicide mortality in the European Union. Eur J Public Health. 2003 Jun;13(2):108-14.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ