PUBLICITÉ

Beleefdheid, waar is het goed voor?

Geüpdatet door Marion Garteiser op 04/05/2017 - 15h00
-A +A

Beleefdheid is een gedragsnorm die onze sociale relaties gemakkelijker maakt als we er ons aan houden. Ze heeft dus haar nut, en veel mensen klagen ook over het gebrek aan beleefdheid of hoffelijkheid in de wederzijdse omgang tussen mensen vandaag. Toch komt beleefdheid soms ook over als een keurslijf, zelfs als een gebrek aan eerlijkheid. Waartoe dient ze dan precies?

PUB

Beleefdheid, een ongeschreven regel en leidraad

Beleefdheid lijkt misschien vaak kunstmatig, maar het grote voordeel ervan is dat ze onze wereld voorspelbaar en dus ook geruststellend maakt. Door de gedragscodes weten we wat we wel en niet moeten doen, wat we wel en niet moeten zeggen, of hoe we moeten reageren. Deze geschreven en ongeschreven regels zijn een leidraad in ons leven en bieden ons een houvast. Kortom, ze vergemakkelijken ons leven op momenten dat het niet zo eenvoudig zou zijn om snel iets te improviseren. Dankzij die regels weten we waar we tegenover de andere staan. We zullen bijvoorbeeld anders praten tegen onze baas dan tegen iemand die onder ons staat. En op dezelfde manier weten we ook waar we onze gasten aan tafel moeten laten zitten.
 

Beleefdheid dient ook om een positief signaal te sturen naar anderen

Een voorbeeld: als we een buur tegenkomen, zeggen we gewoonweg "dag". Door hem een goede dag toe te wensen, tonen we hem dat hij geen vreemde voor ons is, dat hij voor ons bestaat en dat hij in deze wereld een plaats heeft. Het is weliswaar maar een klein gebaar, maar het heeft toch belang. Op dezelfde manier kunnen we met het woord "dank u" onze erkenning uitdrukken voor wat de andere ons heeft gegeven (een glimlach, hulp, een attentie) en reiken we hem een positief zelfbeeld aan. Dank u zeggen is maar een kleine wederdienst voor iets wat de andere ons geeft. Het gaat dus om de uitwisseling van positieve dingen.
 

Initialement publié par Dr. Catherine Solano le 23/09/2008 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser le 04/05/2017 - 15h00
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Beleefdheid, een onderschatte waarde Geüpdatet op 26/06/2007 - 00h00

'En wat zeg je nu? Danku' , 'Hoe vraag je iets aan de mevrouw? Alstublieft.' Deze en andere gelijkaardige zinnetjes moeten kinderen heel vaak horen omdat ouders willen dat kinderen zich goed gedragen. Maar is beleefdheid dan zo belangrijk?

Hoe omgaan met een slecht geweten? Geüpdatet op 04/10/2013 - 11h06

Iedereen van ons heeft in zijn leven op zijn minst al één feit gepleegd waar hij niet fier op is. Een leugen, een daad die nefast was voor een familielid, een vergeetachtigheid met zware gevolgen, enz. De schuldgevoelens die daarna opkomen, kunnen on...

Meer artikels