PUBLICITÉ

Behandeling van hoge bloeddruk

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 08/04/2002 - 00h00
-A +A

De sartanen zijn één van de families van bloeddrukverlagende middelen. Een recente vergelijkende studie uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten levert het ontegensprekelijke bewijs van hun doeltreffendheid: sartanen verlagen de incidentie van vasculaire accidenten en de mortaliteit significant meer dan bètablokkers, een andere groep van bloeddrukverlagende middelen, en het effect is nog meer uitgesproken bij diabetespatiënten met hypertensie.

PUB
Overzicht

Meer dan 1 miljoen Belgen lijdt aan hypertensie of hoge bloeddruk. Hypertensie beschadigt de wand van de slagaders, wat op termijn het risico op vasculaire accidenten (cerebrovasculair accident en myocardinfarct) flink verhoogt.

Er bestaan efficiënte geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen. Antihypertensiva kunnen afzonderlijk of in combinatie worden voorgeschreven naargelang de ernst van de hypertensie. De 5 belangrijkste klassen van antihypertensiva zijn: - Bètablokkers hebben een vaatverwijdende werking. Door relaxatie van de spieren van de slagaders neemt hun diameter toe, waardoor de bloeddruk daalt. Bètablokkers vertragen ook de hartslag, wat eveneens bijdraagt tot de verlaging van de bloeddruk. - Diuretica verhogen de excretie van water en zout in de urine, waardoor het bloedvolume vermindert. Daardoor daalt de bloeddruk.- Angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitoren remmen de vorming van angiotensine II, een stof met een zeer sterke vaatvernauwende werking (die de diameter van de slagaders verkleint) waardoor de bloeddruk verhoogt.- Calciumantagonisten hebben een rechtstreeks vaatverwijdend effect op de slagaders (toename van de diameter van de slagaders).- De sartanen binden zich aan de angiotensinereceptor, waardoor angiotensine zijn werking niet meer kan uitoefenen.

LIFE om te leven

Tot dusver hadden de artsen geen voorkeur voor deze of gene klasse van antihypertensiva. Dit zal misschien veranderen met de recent gepubliceerde LIFE-studie die werd uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten. De LIFE-studie vergeleek de doeltreffendheid van twee bloeddrukverlagende middelen: losartan, een sartaan (merknaam Cozaar®), en atenolol, een bètablokker die wordt verkocht onder de naam Tenormin®.De studie werd uitgevoerd bij patiënten van 55 tot 80 jaar met arteriële hypertensie en linkerventrikelhypertrofie. Zowel in de losartangroep als in de atenololgroep werd het aantal beroertes (CVA's), myocardinfarcten en sterfgevallen geteld. De incidentie van cardiovasculaire accidenten was 13% lager bij de personen die met losartan werden behandeld dan bij de personen die atenolol kregen. Het effect was nog meer uitgesproken bij diabetespatiënten met hypertensie: in die subgroep daalde het aantal vasculaire accidenten immers met 24%.De sartanen zijn dus zeer efficiënte bloeddrukverlagende middelen in vergelijking met de andere therapeutische klassen. Als u een hoge bloeddruk hebt, en zeker als u aan diabetes lijdt, moet u er met uw arts over spreken. Uw arts zal u het geneesmiddel voorschrijven dat voor u het meest geschikt is. De familie van de sartanen telt reeds meerdere moleculen (handelsnaam tussen haakjes): candesartan (Atacand®), eprosartan (Teveten®), irbesartan (Aprovel®), losartan (Cozaar®, Loortan®), telmisartan (Micardis®), valsartan (Diovane®).

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 08/04/2002 - 00h00 Dahlöf, Lancet 2002; 359: 995-1003. Lindholm, Lancet 2002; 359: 1004-1010.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoge bloeddruk: op elke leeftijd behandelen! Geüpdatet op 09/07/2002 - 00h00

Op het laatste congres van de Europese Vereniging voor Hypertensie (European Society of Hypertension) werd eens te meer beklemtoond dat hoge bloeddruk steeds moet worden behandeld, ongeacht de leeftijd, onder meer gezien het verband tussen hoge bloed...

Hoge bloeddruk: wanneer moet u zich laten behandelen? Geüpdatet op 31/03/2014 - 11h55

Hoge bloeddruk of hypertensie is een gevreesde risicofactor die veel hart- en vaataandoeningen veroorzaakt . U kunt preventief iets doen aan hypertensie door uw bloeddruk regelmatig te meten. Maar opgelet, de interpretatie van de waarden en de beslis...

Meer artikels