PUBLICITÉ

Begrijpt u de lichaamstaal van baby's?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 16/02/2009 - 00h00
-A +A

Alle ouders voelen aan dat baby's hen heel wat dingen willen zeggen, en dat in tegenstelling tot diegenen die denken dat alleen gesprekken als communicatiemiddel kunnen dienen. Het is echter niet altijd gemakkelijk te begrijpen wat een baby wil zeggen met zijn mimiek, gebaren en stem.

PUB

Hoe kunnen we baby's begrijpen?


Baby roept wat, hij is druk in de weer. Is hij boos? Angstig? Gelukkig? Het is vaak moeilijk te zeggen. De lichaamstaal van een baby is, zolang hij niet kan praten, de enige aanwijzing waarover we beschikken om hem te begrijpen. Voor de ouders is het niet altijd vanzelfsprekend om die taal te ontcijferen. Meestal geeft de context al een aantal aanwijzingen en de gebaren van de baby volstaan dan om aan te duiden wat er scheelt. Maar soms slagen de ouders er niet in om te begrijpen wat baby aan de hand heeft. Nochtans zijn de aanwijzingen effectief aanwezig en het is goed mogelijk om ze beter te leren (her)kennen!

De belangrijkste uitingen van gevoelens


Volgens dr. Paul Holinger, psychiater en psychoanalyticus, worden negen belangrijke uitingen van gevoelens door baby's uitgedrukt:
-Belangstelling: de wenkbrauwen opgetrokken of neergelaten, de mond lichtjes open, maar vooral de blik en het volledige lichaam gericht op het interessante voorwerp. Het kind gedraagt zich relatief stil.
-Vreugde: deze is gemakkelijk herkenbaar. De baby slaakt scherpe kreten, de lippen vormen een glimlach en dikwijls zijn ook de handjes van de partij.
-Verrassing: het mondje van de baby vormt een grote O, de wenkbrauwen zijn opgetrokken en de baby beweegt het hoofd of zelfs het hele lichaam om de bron van de verrassing te zien.
-Ontreddering: de mond opent zich, maar de mondhoeken hangen naar beneden; de baby weent, fronst de wenkbrauwen, beweegt de handen. Verwarring en ontreddering kunnen angstgevoelens voorafgaan. Er is iets, maar wat er scheelt is niet duidelijk (vermoeidheid, iets vuils, fysieke hinder…)
-Woede: op elkaar geklemde kaken, rood gezichtje, gefronste wenkbrauwen, kreten, soms zelfs gebrul… Ook dit gevoel is gemakkelijk te herkennen.
-Angst: deze emotie kan op verschillende manieren uitgedrukt worden: sommige baby's schreeuwen zeer luid, terwijl andere rustig blijven. Een bange baby ziet er dikwijls bleek uit, beeft en rilt en houdt de ogen groot open.
-Schaamte: doet zich voor wanneer iets dat het kind heel leuk vindt door de ouders wordt veroordeeld. De baby slaat zijn blik naar beneden, de schouders zakken in, het gezicht zakt precies in elkaar.
-Afkeer en walging: opgetrokken neus, hangende lippen, uitgestoken tong, afgewend gezicht. Afkeer en walging duiden hier aan dat de baby last heeft van geuren of smaken die hem niet aanstaan.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 16/02/2009 - 00h00 Dr Paul C. Holinger, Kalia Doner, Stephan Valentin: "Ce que disent les bébés avant de savoir parler" (Wat baby's zeggen alvorens te kunnen praten), uitg. Leduc
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Babygehuil: een te ontcijferen taal Gepubliceerd op 07/10/2013 - 17h58

Moeders herkennen weliswaar vanaf de eerste dagen het gehuil van hun baby, maar hebben het moeilijker om de precieze redenen na te gaan. Honger, dorst, pijn, ongemak, angst, innerlijke spanning... redenen zijn er genoeg. Blijf hoe dan ook rustig, ste...

Waarom wil mijn kind niet slapen? Gepubliceerd op 20/01/2014 - 17h08

Van de eerste nachten tot de periode dat het kind naar school begint te gaan, is zijn slaapgedrag een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de ouders. En terecht: de slaap is enorm belangrijk voor de gezondheid van het kind, maar ook voor het...

Meer artikels