PUBLICITÉ

Babyblues bij papa's

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 24/01/2006 - 00h00
-A +A

Dat pas bevallen moeders de babyblues kunnen krijgen is algemeen bekend. Dat ook mannen die vader zijn geworden depressief kunnen worden is veel minder bekend. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten, vooral voor de ontwikkeling van het kind. Vroegtijdig opsporen en ingrijpen is dus de boodschap.

PUB

De gevolgen van postnatale depressies bij moeders zijn genoegzaam bekend. Ze kunnen bij het kind leiden tot problemen op sociaal vlak, tot leer- en gedragsstoornissen en zelfs tot lichamelijke problemen. Nu bekend is dat ook vaders niet gespaard blijven van de babyblues, moeten we ons afvragen of het kind daar ook de gevolgen van draagt, en in welke mate. Met andere woorden, hoeveel vaders hebben na de geboorte van hun kind last van een depressie en welk effect heeft het op de ontwikkeling van het kind?Om op die vraag een antwoord te krijgen, volgden Amerikaanse onderzoekers een groep kinderen een tijd lang in hun ontwikkeling. De eerste acht weken na de geboorte belden ze de ouders geregeld op om te polsen naar eventuele symptomen van een depressie. 10% van de moeders en 4% van de vaders bleken te kampen met een zware depressie. De ouders werden opnieuw ondervraagd toen hun kind 21 maanden was, en nog eens toen het voor het eerst naar school ging. De kinderen zelf legden telkens psychomotorische testen af.Uit het onderzoek bleek dat een postnatale depressie bij de vader leidt tot gedragsstoornissen bij het kind, en voornamelijk bij jongens…Er is een duidelijk verband vastgesteld tussen de depressie van de vader en gedragsproblemen bij het kind op de leeftijd van drieënhalf jaar. Deze kinderen hebben meer emotionele problemen, vertonen meer gedragsstoornissen of hebben meer last van hyperactiviteit. Het effect van de depressie van de vader is groter op jongens dan op meisjes. Jongens hebben 5,7 meer kans om gedragsstoornissen te ontwikkelen dan meisjes. Dit verhoogde risico geldt uitsluitend voor gedragsproblemen en problemen van hyperactiviteit. Emotionele problemen, zoals neerslachtigheid of angstigheid, komen even veel voor bij jongens als bij meisjes.Niet alleen een postnatale depressie bij de moeder, maar ook de babyblues bij de papa kan dus een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Als de moeder depressief wordt, lijden jongens en meisjes daar wel in dezelfde mate onder. Als de vader depressief wordt, ondervinden vooral jongens hiervan de gevolgen.Het is interessant om te weten dat de gevolgen verschillen al naar gelang het geslacht, maar het is vooral belangrijk dat een postnatale depressie tijdig wordt opgespoord, zowel bij de moeder als bij de vader. Niet ingrijpen kan ernstige gevolgen hebben voor het kind. Het kan zijn ontwikkeling schaden en leiden tot gedragsstoornissen.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 24/01/2006 - 00h00 Le Quotidien du médecin, 5 januari 2005
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ