PUBLICITÉ

Baby's eerste huilbui: lang voor de bevalling in de verloskamer

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 21/02/2006 - 00h00
-A +A

Een studie heeft aangetoond dat de foetus zijn ongenoegen al uit door vanaf de 28ste week van de zwangerschap in stilte in de baarmoeder van zijn mama te huilen. Huilen zou daarmee de 5de gedragstoestand zijn die bij de foetus wordt gezien.

PUB

Met behulp van de techniek van de echografie hebben onderzoekers vastgesteld dat de sommige foetussen vanaf het 3de trimester bij het horen van een zwak geluid dat over de buikstreek van hun mama wordt verspreid, opschrikken en het gedrag van een huilende baby vertonen. Ze openden namelijk hun mondje, lieten hun tong zakken en ademden onregelmatig in voor ze uitademden en kalmeerden. Dankzij deze vaststelling konden de onderzoekers besluiten dat huilen na de rustige slaap, de actieve toestand, de rustige wakkere toestand en de actieve wakkere toestand wel eens de 5de gedragstoestand van de menselijke foetus tijdens zijn leven in de baarmoeder zou kunnen zijn.Ze hebben deze ontdekking gedaan terwijl ze de effecten van tabak en cocaïne tijdens de zwangerschap onderzochten. In het kader van deze studie werd nagegaan hoe de foetus van het 3de trimester bij moeders die de gewoonte hadden om tijdens hun zwangerschap te roken of cocaïne te nemen, reageerde op een zacht geluid dat over de buik van de mama werd verspreid. Op die manier ontdekten ze dat verschillende foetussen lijken te huilen als reactie op deze storing.Op een opname van een echografie is bijvoorbeeld zichtbaar hoe een vrouwelijke foetus als reactie op het geluid het hoofdje draait, haar mondje opent, haar tong laat zakken en een soort hikje vertoont, en diep in- en uitademt. Vervolgens trekt de borst van de foetus zich samen, hikt ze drie keer, trilt haar kin en buigt ze haar hoofd.Dit huilgedrag werd gezien bij 10 foetussen: 4 mama's rookten, 3 mama's rookten en gebruikten cocaïne en 3 mama's rookten niet en namen geen drugs, wat suggereert dat dit gedrag niets te maken heeft met de blootstelling aan tabak of cocaïne.De vaststelling van een huilgedrag bij foetussen in het 3de trimester zou te maken kunnen hebben met hun ontwikkelingsniveau. Huilen is namelijk een complex gedrag dat de coördinatie van meerdere motorische systemen vereist. De foetus moet ook in staat zijn een prikkel te ontvangen, als negatief te ervaren en een aangepaste reactie te uiten.

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 21/02/2006 - 00h00 Gringas, J.J. Archives of Disease in Childhood, September 2005; vol 90: pp F415-F418.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Baby's houden niet van coke Geüpdatet op 20/05/2002 - 00h00

Bij kinderen die tijdens de zwangerschap werden blootgesteld aan drugs, zoals cocaïne, treden intellectuele uitvalsverschijnselen op. Het risico op mentale achterstand is bij die kinderen tweemaal hoger waardoor men vreest voor ernstige leerproblemen...

Babygehuil: een te ontcijferen taal Gepubliceerd op 07/10/2013 - 17h58

Moeders herkennen weliswaar vanaf de eerste dagen het gehuil van hun baby, maar hebben het moeilijker om de precieze redenen na te gaan. Honger, dorst, pijn, ongemak, angst, innerlijke spanning... redenen zijn er genoeg. Blijf hoe dan ook rustig, ste...

Meer artikels