PUBLICITÉ

Autisten hebben moeite met de verwerking van mondelinge informatie

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 07/09/2004 - 00h00
-A +A

Een nieuwe studie bevat interessante inzichten die een nieuw licht werpen op autisme. Zo zouden autisten niet in staat zijn om de hersenzone te activeren die een rol speelt bij spraakherkenning. Deze hypothese sluit in elk geval aan bij de bevinding dat autisme een ernstige sociale handicap vormt.

PUB

Autisme wordt gekenmerkt door verstoorde sociale vaardigheden, communicatieproblemen en een beperkt interesseveld, en gaat vaak gepaard met andere verschijnselen, zoals agressiviteit, zelfverminking en stereotiep en ritueel gedrag. Ook al zijn de klinische manifestaties vandaag duidelijk gedefinieerd, de precieze mechanismen zijn nog altijd niet opgehelderd.

De studie wilde analyseren hoe de hersenen van volwassen autisten de menselijke stem verwerken in vergelijking met andere geluiden. De hersenactiviteit van vijf patiënten en acht gezonde vrijwilligers werd geregistreerd bij blootstelling aan menselijke stemgeluiden (gepraat, geschreeuw, gezang, gelach,…), afgewisseld met niet-vocale geluiden (dieren, auto's, muziekinstrumenten,…). Bij de proefpersonen activeren beide geluidstypes andere hersendelen, bij de autisten daarentegen is er geen verschil. De menselijke geluiden activeren bij hen niet specifiek de spraakwaarnemingszone, zoals wel het geval is bij de proefpersonen. En op de vraag "Wat hebt u gehoord tijdens het experiment?" signaleren de autisten 8 % menselijke geluiden, tegen 51 % bij de proefpersonen.

Autisten blijken dus de menselijke stem niet te herkennen. Een dergelijke afwijking in de verwerking van mondelinge informatie kan de communicatieproblemen verklaren waar autisten mee kampen. Deze nieuwe ontdekking zou tot revalidatiestrategieën kunnen leiden die specifiek de hersenzone activeert die vocale informatie verwerkt.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 07/09/2004 - 00h00 Gervais H. et coll., Nature Neuroscience, 7 (8) : 801-802, 2004.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Autisme: nieuwe inzichten in de rol van genetische factoren Geüpdatet op 15/04/2003 - 00h00

Het wordt steeds duidelijker dat genetische factoren een rol spelen bij autisme. Dat werd weliswaar al sterk vermoed, maar was nog nooit onweerlegbaar bewezen. Onlangs werden twee genen op het X-chromosoom opgespoord in twee verschillende families wa...

Autisme: welke tekenen moeten de aandacht van de ouders trekken? Geüpdatet op 27/01/2014 - 10h01

Hoewel autisme een zeldzame ziekte blijft, raakt de aandoening toch almaar beter bekend - ook bij het grote publiek. Maar wat zijn de echte tekenen die de aandacht van de ouders moeten trekken en hen aan autisme moeten doen denken? En hoe zijn de sig...

Planeet Autisme Geüpdatet op 20/07/2004 - 00h00

Ze hebben geen idee van onze kijk op de dingen. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zij de wereld zien. Wie zijn deze aardbewoners die op het eerste zicht functioneren zoals u en ik? Een bezoek aan planeet Autisme.

Meer artikels