PUBLICITÉ

Astma: ontgoocheling van de acupunctuur

Gepubliceerd op 09/07/2002 - 00h00
-A +A

Bij vele ziekten wordt acupunctuur toegepast. Ook bij astma. Maar volgens de resultaten van een wetenschappelijke studie zou acupunctuur geen effect hebben op de astmasymptomen.

PUB

Op zoek naar bewijzen

De doeltreffendheid van acupunctuur bij bepaalde vormen van astma werd nooit formeel aangetoond. Hiervoor waren er tot dusver geen wetenschappelijke bewijzen voor deze indicatie, tot de klinische studie van Shapira en medewerkers, een crossover placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd bij 23 patiënten met licht of matig chronisch astma.De studie bestond uit drie fasen:

  • elke patiënt volgde 4 sessies van acupunctuur;
  • gedurende 3 weken werd geen enkele behandeling gegeven (de zgn. "wash-out"-periode);
  • elke patiënt volgde 4 sessies waarbij acupunctuur werd gesimuleerd (de zgn. "placebo"-periode).
Het is een crossover of gekruiste studie, dit betekent dat elke proefpersoon zijn eigen controle is. De volgorde van de perioden a en c werd immers aan het toeval overgelaten.De effecten van de therapeutische sessies werden geëvalueerd door meting van de luchtstroom en de frequentie van de ziektesymptomen.

Wat een ontgoocheling!

Bij analyse van de resultaten blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen echte acupunctuur en nepacupunctuur (of placebo-acupunctuur). Acupunctuur blijkt dus geen effect te hebben op het debiet van de luchtstroom en de frequentie van de aanvallen.

Acupunctuur heeft dus geen gunstig effect bij licht of matig astma. Het betreft echter een studie op korte termijn die niets voorspelt over eventuele gunstige effecten op lange termijn. Om dit te bevestigen of te ontkennen zou een nieuwe studie moeten worden uitgevoerd.
Gepubliceerd op 09/07/2002 - 00h00 Shapira M.Y. et coll., Short-term acupuncture therapy is of no benefit in patients with moderate persistent asthma. Chest, 121(5): 1396-1400, may 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Migraine en acupunctuur: placebo-effect? Geüpdatet op 23/08/2005 - 00h00

Is acupunctuur doeltreffend bij de behandeling van hoofdpijn? De resultaten van een Duitse studie reiken elementen aan om op deze vraag te antwoorden: ja, maar niet meer dan een placebo.

Acupunctuur: duurzaam doeltreffend bij tabaksontwenning! Geüpdatet op 16/09/2003 - 00h00

De consensusconferentie in 1998 in Parijs leverde tegenstrijdige conclusies op over de doeltreffendheid van acupunctuur bij tabaksontwenning . Uit nieuwe analyses blijkt acupunctuur vandaag namelijk drie keer meer kans op succes op te leveren dan gee...

Lagerugpijn en acupunctuur: doeltreffendheid betwist Geüpdatet op 06/09/2005 - 00h00

Klassieke behandelingen zijn niet altijd voldoende om lagerugpijn doeltreffend te verlichten. Dat maakt dat veel patiënten hun heil zoeken in alternatieve therapieën, zoals acupunctuur. Een nieuw onderzoek stelt een stand van zaken op van deze eeuwen...

Meer artikels