PUBLICITÉ

Astma: hoe schat je het risico in voor adolescenten?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 26/09/2006 - 00h00
-A +A

Een verhoogd risico op astma tijdens de adolescentie, kan al opgespoord worden tijdens de kindertijd. Een combinatie van bronchiolitis en een gevoelige reactie ten aanzien van allergenen zijn factoren die het later optreden van astma kunnen voorspellen.

PUB

Astma en bronchiolitis

Het verband tussen astma en bronchiolitis is gekend. Het risico op het later optreden van astma is hoger bij mensen die tijdens de kinderjaren vaak te kampen hadden met bronchiolitis. De resultaten van een Duits onderzoek wijzen nu op een bijkomende factor om het risico op astma bij adolescenten te voorspellen.

De rol van vroegtijdige sensibilisatie voor allergenen

Meer dan 1.000 kinderen werden gevolgd vanaf hun geboorte tot de leeftijd van dertien jaar. Klinische onderzoeken werden uitgevoerd op de leeftijd van één, drie, zes, twaalf, achttien en vierentwintig maanden en daarna elk jaar, tot de kinderen dertien jaar oud waren. Daarbij werden de ademhalingsfuncties en de bronchiale sensibilisatie van de kinderen zorgvuldig onderzocht. Daarnaast werd de ouders regelmatig gevraagd om een vragenlijst in te vullen die peilde naar de eventuele blootstelling aan allergenen.
De kinderartsen stelden vast dat 90 % van de kinderen die toen ze nog geen drie jaar oud waren, bronchiolitis hadden maar geen allergieën, geen ademhalingssymptomen vertoonden tijdens de puberteit. Het kampen met bronchiolitis alleen is geen voorspellende factor voor het optreden van astma tijdens de adolescentie.
Dat is wel het geval bij kinderen die een gevoeligheid ontwikkelden voor allergenen (hondenhaar, kattenhaar, stof, enz.) tijdens hun drie eerste levensjaren. En hoe hoger de hoeveelheid allergenen in de leefomgeving, hoe groter de invloed op de ademhalingsfunctie.
Dat verband werd niet vastgesteld bij kinderen die pas op latere leeftijd een gevoeligheid ontwikkelden voor allergenen.

Het besluit? Het risico op astma tijdens de adolescentie neemt toe wanneer er sprake is van bronchiolitis en een sensibilisatie voor allergenen tijdens de eerste drie levensjaren. Na de leeftijd van drie jaar hebben die feiten geen invloed meer.
Het zou wel mooi zijn als risicopersonen nu ook nog optimaal behandeld zouden kunnen worden...

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 26/09/2006 - 00h00 The Lancet, 367 : 763-770, 26 augustus 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Bronchiolitis in de kinderjaren, astma in de adolescentie Geüpdatet op 15/03/2005 - 00h00

Het verband tussen astma en bronchiolitis blijft omstreden. Lange tijd werd gedacht dat bronchiolitis het bedje spreidde voor astma. Sindsdien hebben studies aangetoond dat de evolutie van bronchiolitis afhangt van de ernst van de oorspronkelijke inf...

Bronchiolitis: aanbevelingen voor de ouders Geüpdatet op 08/01/2008 - 00h00

Bronchiolitis treft jaarlijks duizenden zuigelingen. Het is een aandoening die ernstige gevolgen kan hebben. Het is bijgevolg van het grootste belang om preventieve maatregelen te nemen. Wij geven u een overzicht van wat bronchiolitis is en van maatr...

Interview: welke relatie tussen bronchiolitis en astma? Geüpdatet op 16/12/2003 - 00h00

Elk jaar krijgen in België tussen oktober en het einde van de winter ongeveer 70.000 baby's bronchiolitis. Twee vragen blijven het voorwerp van discussie: de relatie tussen bronchiolitis en astma, en de behandeling van bronchiolitis. We hadden hierov...

Meer artikels