PUBLICITÉ

Aspirine na 75 jaar: niet zonder voorzorgen!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 21/06/2017 - 15h17
-A +A

Aspirine is een zeer nuttig en populair geneesmiddel. Het wordt onder meer gebruikt op lange termijn om herval van hart- en vaatproblemen te voorkomen. Ook zijn preventief effect op sommige kankers wordt bestudeerd. Maar opgelet: aspirine is niet zonder gevaren…

PUB

Aspirine is niet zonder gevaren

Aspirine wordt vandaag levenslang aanbevolen aan personen die een hartinfarct of een CVA (beroerte) hebben gehad. Ze vermindert immers het hervalrisico, dankzij haar antistollende werking. Daardoor kunnen de bloedplaatjes minder snel klonteren en een ader of slagader doen dichtslibben.

Helaas verhoogt langdurig aspirinegebruik het risico op maagdarmbloedingen. Bovendien vermindert het antistollingseffect het bloedstelpend vermogen van het organisme. Beide gecombineerde effecten houden risico in op een bloeding, die niet per se opgespoord wordt omdat ze inwendig is. De bloeding zal ook niet spontaan stoppen.

Opgelet bij 75-plussers!

Volgens een Britse studie uit 2017 wordt het risico van langdurig aspirinegebruik bij 75-plussers wellicht onderschat. De onderzoekers volgden gedurende 10 jaar een specifieke populatie en stelden vast dat het risico op een ernstige bloeding na 75 jaar steeg met een factor drie, tot 3,36 % per jaar en zelfs meer dan 4 % voorbij de 80. De beslissing om levenslang aspirine voor te schrijven, werd genomen op basis van cijfers met betrekking tot jongere personen. Deze bloedingen (meestal maagbloedingen, maar soms ook hersenbloedingen) zijn zeer gevaarlijk: bijna 20 % is dodelijk, terwijl 40 % een blijvende handicap veroorzaakt.

Het is wel mogelijk om ouderen tegen dit bloedingsrisico te beschermen door hen daarnaast ook een maagbeschermend geneesmiddel voor te schrijven, een zogenaamde protonpompinhibitor  of –remmer (PPI). Artsen hebben echter niet altijd die reflex.

Het gaat hier om belangrijke cijfers, want in onze westerse landen krijgt maar liefst 40 tot 66 % van alle ouderen aspirine voorgeschreven. Is dat het geval voor uzelf of iemand uit uw naaste omgeving, aarzel dan niet om uw arts te vragen of hij ook een PPI kan voorschrijven.

 

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 30/07/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 21/06/2017 - 15h17

US Preventive Services Task Force, Ann. Intern. Med., 136: 157-60, 2002.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Aspirine kan hartinfarct voorkomen Geüpdatet op 20/06/2011 - 17h00

Elke dag een aspirientje helpt hartaanvallen te voorkomen. Dat is zo bij gekende hartpatiënten , maar misschien ook bij mensen die nog nooit iets aan hun hart hebben gehad.

Aspirine voor hart en slagaders, niet voor iedereen! Gepubliceerd op 28/02/2012 - 09h13

Aspirine ® (acetylsalicylzuur of ASZ) is zo oud als de straat, maar heeft nog altijd niet al zijn geheimen prijsgegeven. Zo werd recent pas aangetoond dat aspirine op lange termijn positieve effecten heeft bij patiënten die reeds problemen met het ha...

Infarct en aspirine: blijven behandelen! Geüpdatet op 09/01/2007 - 00h00

Na een ernstige hartaandoening zoals een infarct, is een antiaggregerende behandeling op basis van aspirine hét klassieke voorschrift. Maar die behandeling moet op lange termijn gevolgd worden en strikt. Doet men dat niet, dan is het risico op een tw...

12 tips om aspirine goed te gebruiken Gepubliceerd op 11/04/2017 - 12h04

Acetylsalicylzuur , beter bekend als aspirine , is een van de bekendste medicijnen. Het is doeltreffend tegen pijn en koorts , maar opgelet, aspirine heeft ook een invloed op de bloedstolling. Men moet dus voorzichtig blijven, ook al lijkt aspirine e...

Meer artikels