PUBLICITÉ

Aspirine bij coronaire insufficiëntie

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 09/01/2002 - 00h00
-A +A

Aspirine heeft anticoagulerende eigenschappen en kan de vorming van een thrombus (bloedstolsel) in de coronaire arteriën voorkomen en aldus het risico op cardiale problemen beperken. Bij vermoeden van of bewezen coronaire insufficiëntie zal uw arts u een dagelijkse behandeling met een lage dosis aspirine voorschrijven.

PUB

Men spreekt van coronaire insufficiëntie als de kransslagaders niet in staat zijn de hoeveelheid zuurstofrijk bloed te leveren die het hart nodig heeft. Coronair hartlijden komt zeer frequent voor in de geïndustrialiseerde landen en is over het algemeen te wijten aan een progressief dichtslibben van de kransslagaders door atheroomplaques, cholesterolrijke vetafzettingen. In contact met die plaques kan een thrombus (bloedstolsel) ontstaan, waardoor de kransslagader helemaal kan dichtslibben: dit veroorzaakt een hartinfarct. De atheromatose blijft lange tijd symptoomvrij, maar kan plots tot uiting komen in de vorm van angina pectoris of myocardinfarct.Er zijn vele oorzaken die onderling samenhangen. De belangrijkste risicofactoren zijn genetische voorbeschiktheid, ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken, een zittend leven, overgewicht en een cholesterolrijke voeding. De invloed van het gedrag en stress is nog niet duidelijk.

Preventie is een werk van lange adem

Coronaire insufficiëntie is een ziekte die optreedt bij personen van middelbare leeftijd, maar die reeds in de adolescentie begint. Daarom wordt aanbevolen reeds op jonge leeftijd een goede leefhygiëne in acht te nemen: niet roken, regelmatige fysieke activiteit, normaal gewicht, normale bloeddruk, gezonde voeding.

De voordelen van aspirine

Talrijke geneesmiddelen helpen coronaire accidenten voorkomen. Zo heeft aspirine of acetylsalicylzuur zijn doeltreffendheid ruimschoots bewezen. Aspirine gaat de stolling tegen en verkleint zo het risico op thrombusvorming. Een nieuwe studie toont aan dat aspirine de cardiovasculaire mortaliteit kan verlagen. Meer dan 6.000 patiënten met coronaire insufficiëntie werden gedurende gemiddeld 3 jaar gevolgd. 37% van die patiënten werden behandeld met aspirine. Op het einde van de studie waren 276 patiënten overleden. De mortaliteit was duidelijk lager in de groep patiënten die aspirine kregen. Aspirine verlaagt dus de mortaliteit bij personen met een vermoeden van of bewezen coronaire insufficiëntie.

Maar opgelet, u mag niet op eigen houtje aspirine innemen! Uw arts moet u de behandeling voorschrijven. Aspirine kan immers bijwerkingen veroorzaken en mag in bepaalde gevallen (bijv. maag- of darmulcus, nierinsufficiëntie, gelijktijdige inname van niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen, enz.) niet worden gebruikt. En zoals steeds in de preventie hangt de doeltreffendheid af van de behandelingsduur.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 09/01/2002 - 00h00 Gum P.A. et coll., JAMA, 286 : 1187-94, 2001.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Myocardinfarct: efficiënte preventie Geüpdatet op 25/03/2002 - 00h00

De geneesmiddelen die worden voorgeschreven om een eerste of een nieuw myocardinfarct te voorkomen, zijn zeer doeltreffend... op voorwaarde dat ze worden ingenomen!

Aspirine voor hart en slagaders, niet voor iedereen! Gepubliceerd op 28/02/2012 - 09h13

Aspirine ® (acetylsalicylzuur of ASZ) is zo oud als de straat, maar heeft nog altijd niet al zijn geheimen prijsgegeven. Zo werd recent pas aangetoond dat aspirine op lange termijn positieve effecten heeft bij patiënten die reeds problemen met het ha...

Aspirine kan hartinfarct voorkomen Geüpdatet op 20/06/2011 - 17h00

Elke dag een aspirientje helpt hartaanvallen te voorkomen. Dat is zo bij gekende hartpatiënten , maar misschien ook bij mensen die nog nooit iets aan hun hart hebben gehad.

Meer artikels