PUBLICITÉ

Arbeidsongevallen: de top tien van gevaarlijkste beroepen

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/04/2014 - 12h02
-A +A

Sommige beroepen zijn gevaarlijker dan andere.

Een schrijnwerker zal makkelijker een ongeval krijgen dan een informaticus, dat is een feit.
Gelukkig daalt het aantal arbeidsongevallen.

Maar wat moet u doen bij een arbeidsongeval en wat zijn de gevolgen?

PUB

Minder arbeidsongevallen

Volgens een studie van het Fonds voor Arbeidsongevallen is het ongevallenrisico in 2012 met 7,7% gedaald, terwijl het aantal arbeiders stabiel is gebleven. In 2012 werden 157.131 arbeidsongevallen aangegeven.

Voor de zwaarste ongevallen tonen de cijfers een status-quo. Elk jaar zijn er zo’n 6000 tot 7000 arbeidsongevallen die tot blijvende ongeschiktheid leiden en verliest een honderdtal werknemers door een ongeval (bijna) alle mogelijkheden om nog te werken.

Enkele algemene vaststellingen

 • Arbeiders, mannen en jonge werknemers zijn het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval.
 • In 2012 was de bouwsector met 20,9 ernstige arbeidsongevallen (met meer dan 30 dagen werkongeschiktheid) per 1000 voltijdse equivalenten nog altijd de zwaarst getroffen sector. 
  Tegelijk is net in deze sector het ongevallenrisico tussen 2000 en 2012 het sterkst gedaald.
  Er zijn binnen de sector nog sterke schommelingen. Sommige beroepen in de bouwsector - zoals schrijnwerkers en dakwerkers - zijn veel gevoeliger voor ongevallen dan andere.
 • De sector met het op één na grootste ongevallenrisico is de sector van de vervaardiging van niet-metaalhoudende producten, gevolgd door de sector van de vervaardiging van metaal, de voedingsindustrie, de vervaardiging van motorvoertuigen en de metallurgie. In één sector, de sector van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, is het ongevallenrisico wel gestegen. Bij werknemers van 50 jaar en ouder is het risico er het sterkst gestegen.
 • Het hogere ongevallenrisico in al deze sectoren hangt gedeeltelijk samen met de typische kenmerken van de sector (megagebouwen, verhouding arbeiders-bedienden enz.). Als we met deze verschillen rekening houden, lopen werknemers in de sector kunst, spektakel en recreatieve activiteiten het grootste risico. De ongevallen zijn er doorgaans wel minder ernstig.
 • De sectoren met het laagste ongevallenrisico zijn - met 3 ongevallen per miljoen arbeidsuren - de informaticasector, de telecombedrijven en de banken- en verzekeringssector.

De gevaarlijkste beroepen

Als we niet naar de activiteitssector maar naar de beroepen kijken, zijn dit de tien activiteiten met het hoogste ongevallenrisico. Tussen haakjes is telkens het aantal ongevallen aangegeven:

 1. Geschoolde werklieden in de bouw (ruwbouw) (10.280 ongevallen)

 2. Huishoudhulpen en onderhoudspersoneel bij particulieren en in bedrijven (5125)

 3. Ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag (5125)

 4. Vrachtwagenbestuurders en buschauffeurs (5026)

 5. Verzorgend personeel voor kinderopvang en onderwijsassistenten (4834)
 1. Markthandelaars en straathandelaars (4592)

 2. Plaat- en constructiewerkers, metaalgieters, lassers enz. (4207)

 3. Administratief personeel in de boekhouding, financiën en loonadministratie (3929)

 4. Technici op medisch en farmaceutisch gebied (3749)

 5. Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen (3652)
   

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/04/2014 - 12h02

Dares Analyses, février 2014, n°010, « Les accidents du travail entre 2005 et 2010 », http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-010.pdf. http://www.fao.fgov.be/

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Snurken en slaperigheid veroorzaken ongevallen Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

Nachtelijke ademhalingsstoornissen (snurken) met daardoor slaperigheid overdag verhogen het risico op arbeidsongevallen met 2,2. De resultaten van deze studie zouden moeten leiden tot een betere opsporing van dergelijke problemen teneinde het risico...

Nachtarbeid en variabele werktijden: wat zijn de risico’s? Gepubliceerd op 04/05/2015 - 11h11

De duur van de werkweek is sinds eind de jaren 1990 sterk verminderd. Maar er zijn nu wel meer atypische werktijden. Ook nachtarbeid in ploegen komt nu meer voor, vooral bij vrouwen. Naast het vaak langer durende woon-werkverkeer, de druk van het wer...

Meer artikels