PUBLICITÉ

Antibiotica tegen infarct

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 08/04/2002 - 00h00
-A +A

Antibiotica om een myocardinfarct te voorkomen? Het idee is minder gek dan men op het eerste gezicht zou denken. Finse onderzoekers hebben immers aangetoond dat antibiotica het risico op myocardinfarct significant verlagen.

PUB
Overzicht

Een infectie veroorzaakt meestal koorts en andere symptomen afhankelijk van de oorzakelijke ziektekiem en de plaats van de infectie (keel, sinussen, longen, darmen, huid, enz.). Maar micro-organismen blijken ook aandoeningen te kunnen veroorzaken waarvan men dacht dat ze niets te maken hadden met een infectie. Zo is de bacterie Helicobacter pylori de frequentste oorzaak van maagzweren en veroorzaakt het Papillomavirus baarmoederhalskanker. En volgens Amerikaanse onderzoekers zou de ziekte van Alzheimer mogelijk te wijten zijn aan een bacteriële infectie.

Op het hart

Enkele studies hadden reeds aangetoond dat er een verband bestaat tussen infecties met Chlamydia pneumoniae en myocardinfarct. Het idee om antibiotica uit te proberen in de behandeling van hart- en vaatziekten is dus niet zo verwonderlijk als u op het eerste gezicht zou denken. Zeker als u weet dat bepaalde bacteriën die keelontsteking veroorzaken, ook de hartkleppen kunnen aanvallen en vernietigen.In een Finse studie werden 150 patiënten die een myocardinfarct hadden doorgemaakt of aan instabiele angina pectoris leden (een ernstige vorm van angina pectoris met een hoog risico op evolutie tot myocardinfarct of plotse dood op korte termijn), gedurende 3 maanden behandeld met het antibioticum clarithromycine.Tijdens de behandelingsperiode werden geen duidelijke effecten waargenomen, maar na één jaar was het aantal sterfgevallen, myocardinfarcten en gevallen van instabiele angor duidelijk gedaald.Er lijkt dus een verband te bestaan tussen de behandeling met antibiotica en de daling van de incidentie van hart- en vaatproblemen. Maar is dit werkelijk zo? Dat weten we nog niet met zekerheid. Spelen bacteriën werkelijk een rol bij die aandoeningen of is één en ander eerder toe te schrijven aan een onrechtstreeks anti-inflammatoir effect van de antibiotica? Heel wat vragen blijven nog onbeantwoord, maar er openen zich ook onverwachte therapeutische perspectieven. Aanvullend onderzoek is uiteraard noodzakelijk om de voor- en nadelen van een dergelijke behandeling te evalueren. De behandeling mag bijv. geen resistentie tegen die antibiotica in de hand werken...

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 08/04/2002 - 00h00 Sinisalo, Circulation 2002; 105: in druk
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Alarmsignalen bij angina pectoris Gepubliceerd op 29/01/2013 - 13h06

De term angina pectoris of hartkramp wordt gebruikt voor de symptomen die optreden bij een verminderde bloedsomloop in de hartslagaders . Dat is het geval bij arteriosclerose . Een woordje uitleg bij deze hartkwaal.

Meer artikels