PUBLICITÉ

Alle ontstekingsremmers verhogen het hartrisico

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 05/07/2005 - 00h00
-A +A

Vioxx is een geneesmiddel dat tot de familie van de coxibs behoort, maar in 2004 uit de handel werd genomen omdat het het hartrisico zou verhogen. Uit een nieuwe studie blijkt echter dat alle ontstekingsremmers dat risico zouden doen stijgen. Toch is er geen reden tot paniek: deskundigen benadrukken dat "het therapeutische nut van deze geneesmiddelen niet in vraag gesteld wordt, maar dat hun indicaties en gebruiksvoorzorgen moeten worden nageleefd".

PUB

In 2004 werd Vioxx® uit de handel genomen omdat een studie had uitgewezen dat het het risico op hartaandoeningen verhoogt. Een paar maanden later rezen dezelfde twijfels over Celebrex®, een geneesmiddel dat eveneens tot de familie van de coxibs behoort. Deze medicamenten hadden de klassieke niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID's) onttroond wegens hun betere maagtolerantie. We benadrukken dat zowel coxibs als de oude NSAID's massaal voorgeschreven worden tegen artrosepijn en reuma in het algemeen. Ondertussen is echter een Britse studie verschenen die aantoont dat alle NSAID's het risico op een hartaanval kunnen doen stijgen.

De studie vergeleek een controlegroep met een groep patiënten die tussen augustus 2000 en juli 2004 een eerste hartinfarct kregen. Bij deze laatste groep werd het gebruik van ontstekingsremmers geregistreerd gedurende drie jaar voor het hartinfarct. De auteurs stellen vast dat diegenen die een infarct hadden gekregen, vaker NSAID's namen dan de andere proefpersonen en dat het infarctrisico afhangt van het soort geneesmiddel. Ook al bevat een dergelijk onderzoek misschien enkele fouten, het lijkt voldoende overtuigend om deze geneesmiddelencategorie compleet in twijfel te trekken.

In afwachting hoeven de patiënten zeker niet te panikeren. De studie werd verricht bij een Britse populatie, en in Groot-Brittannië ligt het cardiale basisrisico sowieso hoger dan in België. Gezien de huidige stand van zaken wordt het therapeutische nut van NSAID's niet betwijfeld. In de praktijk hoeven patiënten die NSAID's nemen, hun behandeling niet stop te zetten, op voorwaarde dat ze de voorgeschreven dosis en behandelingsduur respecteren.

We herinneren er ook aan dat er in februari 2005 nieuwe contra-indicaties, waarschuwingen en gebruiksvoorzorgen werden toegevoegd in de bijsluiters van alle coxibs. Zo zijn coxibs gecontra-indiceerd bij patiënten met een hartziekte of een cerebrovasculaire ziekte, en moeten ze voorzichtig gebruikt worden bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes en roken.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 05/07/2005 - 00h00 British Medical Journal, juni 2005; persbericht Informatiepunt van de Afssaps: 'AINS et risque cardiovasculaire' ('NSAID's en cardiovasculaire risico's'), 15 juni 2005.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Mannen krijgen vaker kanker dan vrouwen Geüpdatet op 23/12/2008 - 00h00

In België komt kanker nog steeds vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ongeveer één man op drie en één vrouw op vier krijgt met de ziekte te maken voor de 75ste verjaardag. Dat blijkt uit de allereerste cijfers over kankerincidentie in België, gepub...

Meer artikels