PUBLICITÉ

Acupunctuur: duurzaam doeltreffend bij tabaksontwenning!

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/09/2003 - 00h00
-A +A

De consensusconferentie in 1998 in Parijs leverde tegenstrijdige conclusies op over de doeltreffendheid van acupunctuur bij tabaksontwenning. Uit nieuwe analyses blijkt acupunctuur vandaag namelijk drie keer meer kans op succes op te leveren dan geen behandeling.

PUB

Deze consensusconferentie over stoppen met roken formuleerde over acupunctuur, homeopathie, mesotherapie en hypnose de volgende conclusie: "Acupunctuur en homeopathie zijn geëvalueerd, maar gezien de lage methodologische kwaliteit van heel wat tests en de tegenstrijdige resultaten kunnen we er geen betrouwbare besluiten uit trekken. Voor deze vier methoden is het bijzonder moeilijk om een onderscheid te maken tussen empathie ten aanzien van de patiënt en het specifieke effect van elke methode."

Vandaag bekijken nieuwe studies acupunctuur vanuit een andere invalshoek. Zo zou acupunctuur na 6 weken follow-up, maar ook na 6 en 12 maanden, doeltreffender zijn dan geen behandeling. Patiënten die ermee behandeld worden, zouden drie keer meer kans maken om te stoppen met roken (aantal patiënten in de studie: 1.099).Acupunctuur blijkt tot aan de 6de maand follow-up ook superieur aan nepacupunctuur. Het verschil blijft na 12 maanden niet-significant; de auteurs gaan er immers van uit dat te weinig tests acupunctuur evalueren op lange termijn, met een voldoende aantal sessies.

Ze verklaren de tegenstrijdige gegevens door de grote verschillen tussen de tests over dit onderwerp. De geëvalueerde acupunctuurprotocollen lopen namelijk sterk uiteen wat het aantal sessies, het aantal punten en de behandelingsduur betreft. Vandaar dat ze binnenkort een nieuwe studie willen publiceren over de doeltreffendheidscriteria van een optimaal acupunctuurprotocol. Mogelijk levert zo'n protocol nieuwe, overtuigende bewijzen op dat acupunctuur wel degelijk één van de doeltreffende behandelingen is bij tabaksontwenning.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/09/2003 - 00h00 Castera Ph, Nguyen J, Gerlier JL, Robert S. L'acupuncture est-elle bénéfique dans le sevrage tabagique, son action est-elle spécifique ? Une méta-analyse. Acupuncture et moxibustion 2002 ; 1 (3-4) : 76-85. http://www.anaes.fr/ANAES/framedef.nsf/WebMasterparpage/71e60e94c17622aec125667f0023974b.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Migraine en acupunctuur: placebo-effect? Geüpdatet op 23/08/2005 - 00h00

Is acupunctuur doeltreffend bij de behandeling van hoofdpijn? De resultaten van een Duitse studie reiken elementen aan om op deze vraag te antwoorden: ja, maar niet meer dan een placebo.

Astma: ontgoocheling van de acupunctuur Geüpdatet op 09/07/2002 - 00h00

Bij vele ziekten wordt acupunctuur toegepast. Ook bij astma. Maar volgens de resultaten van een wetenschappelijke studie zou acupunctuur geen effect hebben op de astmasymptomen.

Meer artikels