PUBLICITÉ

Aangeboren afwijking

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

PUB

Een aangeboren of congenitale afwijking is een lichamelijke afwijking die bij de geboorte of door lijkopening kan worden vastgesteld. De afwijking is niet altijd met het blote oog vast te stellen, soms is daar een microscopisch onderzoek voor nodig. Naast erfelijke factoren kunnen ook invloeden van buitenaf op de zich ontwikkelende vrucht inwerken en aangeboren afwijkingen teweegbrengen.

Geneesmiddelengebruik
De vraag of geneesmiddelen verantwoordelijk zijn voor de meeste aangeboren afwijkingen lijkt, voor zover momenteel is te overzien, met nee te moeten worden beantwoord. Waarschijnlijk zijn genetische afwijkingen een belangrijker factor dan geneesmiddelen, zelfs als we die categorie combineren met factoren als tabak en alcohol. Chromosomale afwijkingen schijnen zo'n 6 procent van alle ernstige aangeboren afwijkingen te veroorzaken, terwijl combinaties van erfelijke factoren ook nog eens 30 procent voor hun rekening nemen. De schattingen over de invloed van externe factoren lopen uiteen van 8 tot 40 procent.

Veel onderzoekers geloven dat aangeboren afwijkingen dikwijls aan een combinatie van bovengenoemde factoren moeten worden toegeschreven en dus het resultaat zijn van wellicht een afwijkend gen in combinatie met blootstelling aan een of meer toxische substanties. Dit maakt het vaak uiterst moeilijk de oorzaken voor een bepaalde aangeboren afwijking precies te achterhalen.

Een van de schadelijke effecten die met meest voorkomt is groeiachterstand. Dat betreft zowel de lengtegroei als het gewicht. Bovendien zijn veel gevolgen niet direct waarneembaar, maar komen pas later aan het licht, zoals verminderde intelligentie, grotere gevoeligheid voor ziekten, of het ontstaan van kanker op latere leeftijd. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat gebruik van bepaalde geneesmiddelen invloed kan hebben op gedrag en persoonlijkheid. Zo bleken kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap waren behandeld met oestrogenen een beter sociaal gedrag te vertonen bij een zelfde intelligentieniveau. Negatieve effecten kunnen ook slechts in aanleg aanwezig zijn en zich pas bij een volgende generatie openbaren.

Invloed roken
De meest bekende gevolgen van roken tijdens de zwangerschap zijn een te gering geboortegewicht en een achterstand in de algehele ontwikkeling van de baby. Onder de baby's van rokende moeders schijnt het aantal aangeboren afwijkingen niet aanzienlijk groter te zijn dan onder die van niet-rokers.

Tot op heden hebben de artsen zich bezorgder gemaakt over het gevaar voor een miskraam of achterblijvende groei dan over de kans op structurele defecten. Maar de gezondheid van het kind op latere leeftijd wordt wellicht door roken tijdens de zwangerschap beïnvloed op manieren waarvan men momenteel nog maar een flauw vermoeden begint te krijgen.

Uit een recent onderzoek wordt de hypothese afgeleid dat roken door de moeder schade kan toebrengen aan de grote bloedvaten en van invloed is op het optreden van hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Andere onderzoeken, gebaseerd op dierproeven, duiden op de mogelijkheid dat een kind dat in de moederschoot blootgesteld is aan de schadelijke invloeden van roken, gevoeliger is voor kanker als het eenmaal volwassen is.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Prenataal onderzoek Geüpdatet op 14/02/2003 - 00h00

Prenataal onderzoek in het ziekenhuis wordt vooral uitgevoerd om de kans te onderzoeken dat het ongeboren kind met een erfelijke afwijking of ziekte ter wereld zal komen.

Meer artikels