PUBLICITÉ

'Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit': frequent in België?

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 13/08/2002 - 00h00
-A +A

In België wordt alsmaar vaker de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gesteld en ook het enige beschikbare geneesmiddel, Rilatine®, wordt alsmaar vaker voorgeschreven. Dit mag echter niet zomaar worden ingenomen.

PUB

Het laatste nummer van Folia Pharmaceutica voor artsen bespreekt de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij kinderen (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder [ADHD]), ook hyperkinetisch syndroom genaamd (naar het Grieks 'hyper' = veel en 'kinê' = beweging).

Drie types

  • Naargelang de wijze waarop de ziekte zich uitdrukt, onderscheiden de specialisten drie subtypes.
  • In het eerste type is onoplettendheid het belangrijkste symptoom: de kinderen kunnen geen details onthouden, hebben het moeilijk om een activiteit gedurende een bepaalde tijd voort te zetten, kunnen gedesorganiseerd zijn of gemakkelijk vergeten.
  • Kinderen met het tweede type zijn vooral hyperactief en impulsief: ze blijven niet zitten, babbelen in de klas en storen hun medeleerlingen.
  • Het derde type is een combinatie van de eerste twee.
In België zou 3 tot 5% van de kinderen aan ADHD lijden. In 20 tot 50% van de gevallen zouden de tekenen blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. ADHD komt driemaal vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

De juiste diagnose stellen

Men mag echter niet te snel besluiten dat een wat 'rumoerig' kind hyperkinetisch is.Te weinig aandacht, hulp of structuur kunnen bij kinderen hyperactief of depressief gedrag veroorzaken zonder dat er sprake is van ADHD.De diagnose van de ziekte is complex en zou moeten worden gesteld door een multidisciplinair team van experts: kinderpsychiater, psycholoog, maatschappelijk assistent, huisarts, enz. Men mag het kind dus niet zomaar een etiket opplakken op grond van de mening van één enkele expert. Het mag immers niet de bedoeling zijn alle wat hyperactieve kinderen met geneesmiddelen te behandelen.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 13/08/2002 - 00h00 Behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij kinderen, Folia Pharmaceutica juli 2002 Interpellatie om mevr. Erika Thijs (CD&V) aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu betreffende “de toenemende consumptie van het geneesmiddel Rilatine®” (nr. 2-121). Vragen in de senaat 11 mei 2000
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hyperactiviteit: een neurologische stoornis Gepubliceerd op 22/08/2014 - 16h28

Hyperactiviteit is een neurologische stoornis Het is een gevolg van een verstoorde hersenwerking waarvoor vandaag nog geen enkele afdoende behandeling bestaat. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder/aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit...

Meer artikels