PUBLICITÉ

De tien geheimen van het zelfrespect

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/10/2014 - 15h35
-A +A

Gelukkig zijn is een van de belangrijkste basisingrediënten van een lang leven. Geluk is echter niet mogelijk zonder een gezonde dosis zelfrespect.
Goed nieuws: het zelfrespect versterken, dat kan men leren!

PUB

Zijn zelfrespect versterken

Met een gezonde dosis zelfrespect, kunt u positief zijn, handelen volgens uw verlangens en het hoofd bieden aan de problemen die in een mensenleven voorkomen. Als mens is het dus uiterst belangrijk zijn zelfrespect te ontwikkelen. Daaraan moet wel gewerkt worden. Op elke leeftijd, op elk ogenblik en in alle omstandigheden, kan men aan zijn zelfrespect werken om het te versterken.

Hier zijn alvast tien strategieën die u kunt uitproberen.

1) Kom voor uw mening uit

Leer zeggen wat u denkt, wat u wenst en ook wat u voelt. Opgelet: dit betekent niet dat u agressief moet worden. U moet uw gedachten zonder agressiviteit leren verwoorden. Leer ook uw wensen en gevoelens duidelijk onder woorden te brengen. Druk u steeds duidelijk en zeer concreet uit.

2) Leg uw prioriteiten vast

Neem de tijd om objectief na te denken over uw levensdoelen: wat is voor u het belangrijkste? Wat zijn uw prioriteiten? Wat wilt u bereiken? Op deze manier kunt u uw twijfels aan de kant schuiven en u concentreren op uw prioriteiten. Door uzelf deze vragen te stellen en ze ook te beantwoorden, versterkt u uw zelfrespect aanzienlijk.

3) Stel een lijst op van uw fundamentele waarden

Stel een lijst op van uw fundamentele waarden (vrijheid van gedachte, respect voor de medemens, liefde, staatsburgerschap...) en laat u niet beïnvloeden door onbelangrijke feiten en andere oppervlakkige ideeën. Leven met krachtige waarden draagt bij om gelukkig te zijn.

4) Focus op uw kwaliteiten

We hebben allemaal gebreken en kwaliteiten, die zelfs in de loop van ons leven kunnen veranderen. Zeer belangrijk is dat u niet gaat focussen op uw gebreken, maar wel op uw kwaliteiten. Stel een schriftelijke lijst op van uw kwaliteiten, herlees alles regelmatig en pas de lijst indien nodig aan. Vraag eventueel aan vrienden wat ze bij u appreciëren. U zult daarna wellicht verbaasd reageren!

5) Wees positief en kijk altijd uit naar een oplossing

Wie geconfronteerd wordt met een probleem, heeft dikwijls de neiging om enkel naar de negatieve aspecten te kijken. Nochtans zijn er ook altijd positieve aspecten en er bestaan oplossingen. Span u in om ook het positieve te herkennen. Als u in een moeilijke situatie terechtkomt, moet u eens proberen enerzijds de problemen en de negatieve elementen te noteren en daarnaast het positieve en de oplossingen.

6) Bekijk uzelf met tederheid en met een welwillend oog

U doet uw best en u probeert elke dag beter te doen dan de dag voordien. Dat mag zeker beloond worden met tederheid en een welwillend oog. Spreek tegen uzelf en moedig uzelf aan, u verdient het! En glimlach naar uzelf als u uw eigen blik kruist in een uitstalraam of een spiegel.

7) Geef uzelf complimentjes en vier al uw kleine overwinningen

Overwinningen beperken zich niet tot een promotie of slagen voor een examen. Het dagelijkse leven zit vol kleine en grote overwinningen waar u trots op mag zijn: een heerlijk en geslaagd receptje, een moeilijk werk dat in recordtempo afgehandeld werd, een stuk speelgoed dat u met succes hersteld hebt, een schitterend weekend dat uzelf georganiseerd had, enz. Wees trots op die successen en geniet van deze magische ogenblikken die bronnen van geluk zijn. Denk 's avonds nog eens terug aan uw successen van de voorbije dag, alsook aan alle gelukkige ogenblikken.

8) Doe niet aan zelfkritiek

We hebben allemaal een kleine inwendige stem die ons zegt dat we ons niet te snel mogen verheugen, dat het geluk niet zal blijven duren, dat we het geluk eigenlijk niet verdienen... Die totaal onverantwoorde kritiek is een nutteloze smet op de gelukkige ogenblikken die we beleven. Doe niet aan zelfkritiek en geniet gewoon van het heden.

9) Verban uw negatieve gedachten

"Ik ben dom", "ik ben onhandig", "ik ben te klein", "het zal me niet lukken"... Deze en andere gelijkaardige zinnen belemmeren uw normale doen en laten. U moet ze uit uw leven verbannen.

10) Zet uw gebreken om in kwaliteiten

Aanvaard uw gebreken, leer ermee leven of ontdoe u ervan. Begin met ze objectief te identificeren. Sommige karaktertrekken, die u als zwakheden ervaart, kunnen omgezet worden in kwaliteiten. Sommige fysieke kenmerken kunnen ook positief benaderd worden. Trouwens, schoonheid komt van binnen en in het leven is niets onveranderlijk.
 

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 11/01/2010 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 24/10/2014 - 15h35

"Le guide de psychologie de la vie quotidienne" (De psychologiegids van het dagelijkse leven), Christophe André, uitg. Odile Jacob.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ