Zwangerschap/Roken

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

PUB

Zijn er veel vrouwen die roken tijdens de zwangerschap?

Volgens recente statistische schattingen blijft circa 30 procent van alle vrouwen roken als zij in verwachting zijn, terwijl verreweg de meeste na de bevalling weer met roken beginnen.

Helaas worden de stoffen die een zwangere vrouw inhaleert (en het is onmogelijk om niet te inhaleren) in de bloedstroom opgenomen en met het bloed meegevoerd om via de placenta en de navelstreng de foetus te bereiken. Dit kan meer of minder ernstige gevolgen hebben, al naar gelang van de rookgewoonte en andere factoren die invloed hebben op gezondheid en zwangerschap.

Wat zijn de gevolgen van roken tijdens de zwangerschap?

Kort gezegd: roken tijdens de zwangerschap belemmert de groei van de baby en zal wellicht ook zijn intelligentie nadelig benvloeden. Bovendien verhoogt het de kans op een miskraam en kan ernstige complicaties gedurende de zwangerschap en bij de bevalling veroorzaken (zoals bijvoorbeeld het loskomen van de placenta, wat fataal kan zijn).

Roken verhoogt de kans op overlijden van de baby, kort voor of kort na de geboorte. Bij een van de meest uitgebreide en diepgaande onderzoeken - het US Collaborative Perinatal Project - werden meer dan 50.000 zwangerschappen onderzocht. Dit onderzoek strekte zich uit over 12 grote ziekenhuizen in de Verenigde Staten en leverde een lange lijst op van risico's die roken voor de foetus of pasgeborene met zich meebrengt.

Het roken van sigaretten houdt in dat het organisme van moeder en foetus herhaaldelijk wordt blootgesteld aan een mengsel van substanties die teratogeen - dus afwijkingen veroorzakend - kunnen zijn: nicotine, koolmonoxide, kankerverwekkende stoffen als diazobenzopyreen, een stof die mutaties kan veroorzaken.

Een zwangere vrouw die dagelijks twintig sigaretten rookt zal dit mengsel gedurende haar negen maanden zwangerschap ongeveer 11.000 keer inademen, terwijl ze ongeveer 10 procent van haar dag rokend doorbrengt.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Roken en foetussen : opgelet voor hun hartjes! Geüpdatet op 08/04/2003 - 00h00

Roken tijdens de zwangerschap houdt onmiddellijke risico's in: miskraam, placentascheur, te vroeg bevallen, een baby met ondergewicht, … Op langere termijn kunnen deze negatieve gevolgen ook een weerslag hebben op de intellectuele ontwikkeling en de...

Meer artikels