Zijn vrouwen pijngevoeliger dan mannen?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 29/11/2005 - 00h00
-A +A

Vrouwen hebben een lagere pijndrempel dan mannen, zo hebben onderzoekers onlangs aangetoond. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen meer huidreceptoren hebben, waardoor ze gevoeliger zijn voor pijn. Het pijnbestrijdingsprotocol na de operatie zou rekening moeten houden met dat verschil.

PUB

Het verschil in pijnperceptie tussen mannen en vrouwen is tot nog toe heel weinig bestudeerd. Stel dat zou blijken dat vrouwen pijngevoeliger zijn, hoe moeten we dat dan verklaren? Die vraag is veel belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt. Pijnbestrijding is immers een zeer lastige opdracht in de geneeskunde en zeker in de chirurgie. Elke chirurgische ingreep leidt echter tot postoperatieve pijn, en het is van essentieel belang om die doeltreffend te behandelen. Of de patiënt de operatie geslaagd vindt, hangt bovendien grotendeels af van de graad van pijnbestrijding. En precies dat blijft een heikel probleem, want ondanks de grote vooruitgang op het vlak van anesthesie en geneesmiddelen wordt pijn nog altijd onvoldoende behandeld. Amerikaanse onderzoekers hebben onlangs interessante gegevens gepubliceerd waaruit blijkt dat er inzake pijnbeleving wel degelijk een verschil is tussen mannen en vrouwen. Ze bieden daarvoor ook een wetenschappelijke verklaring. De studie in kwestie is vrij eenvoudig: van tien vrouwen en zes mannen werden microscopisch stalen van de gezichtshuid bestudeerd. Die wijzen uit dat de huid van vrouwen veel meer zenuwvezels bevat: 34 zenuwvezels per cm² tegen 17 bij mannen, dus twee keer meer. Door dit grotere aantal receptoren worden er meer huidprikkels naar de hersenen gestuurd. Dat grote verschil zou perfect kunnen verklaren waarom mannen een hogere pijndrempel hebben. Als inderdaad bevestigd wordt dat vrouwen veel pijngevoeliger zijn dan mannen, zou dat gegeven moeten worden geïntegreerd in de behandelingsprotocollen. Zo zouden vrouwen aangepaste chirurgische technieken, geneesmiddelendosissen en zelfs geneesmiddelen moeten kunnen krijgen. Concreet mogen mannelijke en zeker vrouwelijke patiënten na een operatie niet aarzelen om meer pijnstillers te krijgen.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 29/11/2005 - 00h00 Plastic ans Reconstructive Surgey, 116 (5) : 1407-1410, 2005.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Mannen en vrouwen: dezelfde pijnbeleving? Geüpdatet op 29/04/2003 - 00h00

Mannen zijn het sterke geslacht, vrouwen het zwakke geslacht: een gemeenplaats? Zonder een karikatuur te willen maken, bestaat er werkelijk een verschil in de ervaring van pijn.

Vrouwen: pijn is vaak hormonaal bepaald Geüpdatet op 02/09/2015 - 15h03

Mannen en vrouwen voelen pijn niet op dezelfde manier. De pijnervaring hangt af van de sekse. De schuld ligt bij de vrouwelijke hormonen, zo blijkt uit de meest recente studies.

Pijn: praat erover! Geüpdatet op 16/10/2007 - 00h00

Mannen en vrouwen zijn niet gelijk als het om pijn gaat. Naast het feit dat vrouwen specifieke vormen van pijn hebben (regels, zwangerschap, bevalling), hebben vrouwen ook algemeen meer te kampen met pijn. Ongeacht de oorzaak van de pijn is het absol...

1 op de 4 Belgen heeft chronische pijn Geüpdatet op 23/12/2003 - 00h00

Uit een mondiale studie over pijn blijkt dat 23 % van de Belgen chronische pijn heeft, waadoor ons land meteen tot de top-4 behoort in Europa.

Meer artikels