Zijn depressies erfelijk?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 25/07/2006 - 00h00
-A +A

Een depressie wordt doorgegeven van ouder op kind, behalve wanneer de ouder zich laat behandelen en van zijn depressie geneest.

PUB

Hebben volwassenen met depressieve klachten vaker ook ouders die aan depressies lijden?


Het gaat om een belangrijke studie, want ze volgde 23 jaar lang kinderen van ouders die lijden aan depressies. Voor het onderzoek werden in totaal 143 volwassenen gevolgd die depressieve klachten hadden en die voor hun depressie in behandeling waren. De deelnemers werden vergeleken met een groep van proefpersonen die willekeurig uit de bevolking was gekozen.
De opzet van de studie was om het lichamelijke en psychische welzijn van de deelnemers te vergelijken in functie van het wel of niet voorkomen van een of meerdere antecedenten van depressie in de familie.

De depressie van de deelnemers, kinderen zowel als ouders, werd aan de hand van de gebruikelijke criteria (DSM-IV) vastgesteld. De diagnose werd in de loop van het onderzoek verschillende keer herhaald (aan het begin van de studie, na een jaar, na 4 jaar, na 10 jaar en na 23 jaar) om de evolutie van de ziekte te evalueren.

Een depressie genezen kan de erfelijke belasting doen verdwijnen

Vergeleken met de controlegroep (de tweede groep van proefpersonen) vertonen de deelnemers waarvan de ouders aan een depressie lijden zwaardere symptomen van depressie (diverse psychische en lichamelijke symptomen, waaronder lichamelijke klachten, minder goed functioneren...). Ze doen ook vaker een beroep op medische verzorging zoals consultaties bij specialisten, voorschriften voor antidepressiva, enz.
Volgens de onderzoekers verklaarde 70% van de mensen met een depressie dat een van hun ouders depressief was. Als een ouder depressief is, lopen de kinderen dus duidelijk meer risico om op volwassen leeftijd ook een depressie te krijgen.

De symptomen zijn daarentegen minder uitgesproken bij de kinderen/volwassenen waarvan de depressieve ouders een therapie hebben gevolgd met matige efficiëntie (gedeeltelijke verdwijning van de klachten). Bij ouders die een specifieke behandeling hebben gevolgd en die van hun depressie zijn genezen, wordt de frequentie en de intensiteit van de depressieve pathologie bij de kinderen vergelijkbaar met die van de kinderen uit de controlegroep.

Met andere woorden: een depressie kan dan wel gemakkelijk overgaan van ouder op kind, maar het is geen onafwendbare ziekte. De ouders kunnen voorkomen dat ze hun ziekte overdragen door op zoek te gaan naar een efficiënte behandeling die ze kan helpen genezen.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 25/07/2006 - 00h00 Congres van de 'American Psychiatric Association', verslag van dr. Ruth C. en coll., juni 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Ik heb een depressie geërfd... Geüpdatet op 01/02/2005 - 00h00

Het was al bekend dat een depressieve vader of moeder hebben, een risicofactor is bij kinderen en adolescenten om zelf een depressie te krijgen. Uit een nieuwe, aanvullende studie blijkt nu dat dit risico nog groter is als één van de ouders EN één va...

Ouders die een kind verliezen, leven minder lang Geüpdatet op 18/03/2003 - 00h00

Er is een verhoogde mortaliteit vastgesteld bij moeders die een kind hebben verloren. Het kan daarbij zowel om een natuurlijke als om een niet-natuurlijke doodsoorzaak gaan. Deze verhoging is bijzonder uitgesproken tijdens de drie jaar na het overlij...

Babyblues bij papa's Geüpdatet op 24/01/2006 - 00h00

Dat pas bevallen moeders de babyblues kunnen krijgen is algemeen bekend. Dat ook mannen die vader zijn geworden depressief kunnen worden is veel minder bekend. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten, vooral voor de ontwikkeling van het kind....

Meer artikels