• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Ziekenhuisverlichting vermoeit patiënten

Artikel gepubliceerd door op 07/11/2013

Bronnen: Bernhofer EI., et al., J. Adv. Nurs., 2013 Oct 27. doi: 10.1111/jan.12282, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24164506.


Ziekenhuisverlichting vermoeit patiënten

De mate waarin we blootstaan aan licht bepaalt onze stemming en onze gezondheid. Dat is intussen genoegzaam bekend. Maar hoe zit het als we in een ziekenhuis verblijven?

Gebrekkige verlichting in het ziekenhuis veroorzaakt vermoeidheidsklachten bij patiënten

Licht en de afwisseling van dag en nacht zijn cruciale factoren.

Maar hoe zit het daarmee in onze ziekenhuizen? Daar zijn de patiënten immers onderhevig aan kunstlicht.

Drie dagen lang werden de blootstelling aan licht en het 24-uurritme van 40 patiënten geregistreerd. Daarnaast werden aan de hand vragenlijsten een heleboel andere gegevens verzameld, zoals de graad van vermoeidheid, het niveau van de pijnperceptie en de stemming van de opgenomen patiënten.

De uitslag: de lichtintensiteit en de lichtschommelingen waaraan de patiënten onderhevig waren, waren heel klein.

Dat tekort aan schommelingen in de lichtintensiteit kon perfect worden nagewezen in hun waak- en slaapcyclus en verklaarde ook de slaapstoornissen waaraan sommige patiënten leden. Ze klaagden over vermoeidheid, pijn en wisselende stemmingen. De patiënten die overdag het minst blootstonden aan licht waren trouwens ook de mensen die het meest last hadden van slaapstoornissen, een slecht humeur en vermoeidheid.

Artikel gepubliceerd door op 07/11/2013

Bronnen: Bernhofer EI., et al., J. Adv. Nurs., 2013 Oct 27. doi: 10.1111/jan.12282, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24164506.

Vindt u het artikel interessant?