• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Ziek van tabak zonder te roken!

Ziek van tabak zonder te roken!Passief roken maakt echt ziek. Dat blijkt uit een grootschalige Europese studie.

Tabaksrook is zeer schadelijk en rechtstreeks toxisch voor rokers, maar is niet minder gevaarlijk voor niet-rokers die toch aan tabaksrook kunnen worden blootgesteld, met name op het werk. Dit werd onlangs op grote schaal bevestigd door een Europese studie, de European Community Respiratory Health Survey, die de gevallen van 7.882 niet-rokers in 16 landen van de Gemeenschap heeft gedocumenteerd.

Deze patiënten vertoonden meerdere tekenen van aantasting van de longen waaronder nachtelijke ademhalingsproblemen, dyspneu 's nachts of bij fysieke inspanning. Ze vertoonden ook een bronchiale hyperreactiviteit (hun bronchi vertoonden meer tekenen van vernauwing), hun bronchi waren smaller en ze gaven meer secreties op. Dit kwam tot uiting in kortademigheid, hoesten of piepende ademhaling, de voorbodes van astma...

Hoewel ze niet rookten, waren die patiënten dus wel degelijk ziek door tabak. De studie zou ook moeten aanzetten tot harmonisatie van de Europese wetgeving over het recht om niet aan tabak te worden blootgesteld op het werk en a contrario over het recht om te mogen roken op een plaats waar men zijn collega's niet kan vergiftigen.

Artikel gepubliceerd door op 13/01/2002

Bronnen: Janson, Lancet, 2001; 358, N° 9299, 22 december 2001

Vindt u het artikel interessant?