• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Zeven tips om met uw kinderen over seksualiteit te praten

Zeven tips om met uw kinderen over seksualiteit te praten

Het is niet altijd makkelijk om met onze kinderen over seksualiteit te praten! We zijn bang dat we ons slecht zullen uitdrukken, bang voor vervelende stiltes, bang dat we te moraliserend uit de hoek zullen komen, enz. Op welke leeftijd moeten we het thema aankaarten? Wanneer en hoe beginnen we eraan? Een aantal nuttige tips…

1. Kaart het onderwerp seksualiteit al op heel jonge leeftijd aan

Als u wacht tot uw kind in de puberteit is om het thema seksualiteit aan te kaarten, bestaat de kans dat hij het als een inmenging in zijn privéleven zal beschouwen. Om de dialoog te vergemakkelijken, bespreekt u het thema best al van jongs af aan. Seksuele opvoeding is namelijk meer dan praten over seks in de strikte zin van het woord! Ook met heel kleine kinderen kunt u dus al heel wat thema’s aansnijden: de anatomische verschillen tussen jongen en meisjes, het gevoel vriendschap en verliefdheid, het feit dat we baas zijn over ons eigen lichaam, enz.

2. Antwoord altijd op de vragen van uw kinderen

Het type vragen hangt natuurlijk af van de leeftijd en gaat van: «Hoe maak je een kindje?» tot «Hoe vrij je?». Misschien vindt u het moment niet geschikt om erop te antwoorden of brengen de vragen u in verlegenheid. Zeg uw kind dan dat zijn vraag interessant is, maar dat u er later op zult terugkomen. Neem dan de tijd om even na te denken en kom er dan ook echt op terug. Als u de vraag openlaat, zal uw kind een onbehaaglijk gevoel krijgen. Als u er open en zonder schaamte op ingaat, zult u daarentegen een gezond beeld van seksualiteit overbrengen.

Artikel gepubliceerd door op 11/08/2015

Bronnen: Met dank aan Alexandra Hubin - doctor in de psychologie, seksuoloog en stichter van ‘Sexologie Positive’ - voor haar goede tips.

Vindt u het artikel interessant?