• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Is zelfdoding een weloverwogen besluit of een impulsbeslissing? Beide gevallen komen voor. Maar het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de manier waarop mensen met zelfmoordgedachten tot de daad overgaan.

Hoeveel tijd ligt er tussen de gedachte aan zelfmoord en de daad zelf?

Elk geval is natuurlijk uniek, maar verschillende studies hebben onderzocht hoelang mensen met zelfmoordneigingen over hun plan nadenken voor ze tot de daad overgaan. Resultaat: 9 van de 10 hebben minder er dan een dag over nagedacht en één op de vier zelfs nog geen vijf minuten. De studies zijn zeker niet perfect, al was het maar omdat de onderzoekers per definitie alleen mensen kunnen ondervragen die hun zelfmoordpoging overleefd hebben. Er zijn natuurlijk wel de getuigenissen van de nabestaanden, waaruit blijkt of de mensen die uit het leven zijn gestapt er al dan niet eerder over hadden nagedacht. Maar ook die gegevens zijn niet zo nauwkeurig. Het lijkt trouwens logisch dat zelfmoordpogingen waar maar enkele minuten over is nagedacht, minder snel zullen slagen dan pogingen die grondig zijn voorbereid. 

 

Amper enkele minuten voor zelfmoord: welke conclusies vallen eruit te trekken?

De eerste les is dat er moet worden nagedacht over de manier waarop mensen zich van het leven beroven. Uit studies is namelijk gebleken dat het absoute aantal zelfmoorden kan worden verminderd als mensen die zelfmoord willen plegen geen of moeilijk toegang hebben tot de middelen om dat te doen. Als een stad bijvoorbeeld op een brug of een klif een scherm of net plaatst om zelfmoordkandidaten af te schrikken, zullen sommige mensen die met zulke plannen rondliepen er ook definitief van afzien en zelfs niet meer op zoek gaan naar een alternatief.

De tweede les geldt voor iedereen die met zelfmoordneigingen zit, en die is dat het heel belangrijk is om over die kaap van de zelfmoordgedachte heen te raken, want die is heel kort - en dat daar hulp voor bestaat.

 

Artikel gepubliceerd door op 08/04/2015

Bronnen: http://www.hsph.harvard.edu/means-matter/means-matter/saves-lives/
http://www.hsph.harvard.edu/means-matter/means-matter/impulsivity/


Vindt u het artikel interessant?