• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Wratten: het Hamlet melkderivaat helpt wel degelijk!

Wratten: het Hamlet melkderivaat helpt wel degelijk! Tegen wratten bestaat vandaag nog altijd geen afdoende behandeling. Bovendien zijn deze huidinfecties een echt probleem bij patiënten met een verzwakte afweer. Een vrouwenmelkderivaat blijkt echter daadwerkelijk soelaas te bieden.

Wie last heeft van wratten, krijgt allerlei behandelingen aangeboden die echter slechts beperkt doeltreffend zijn. Deze huidinfecties, veroorzaakt door het papillomavirus, hebben meestal geen ernstige gevolgen, maar zijn wel een groot probleem bij patiënten met een verzwakte afweer. Zo krijgt bijna 90 % van de personen die een orgaantransplantatie heeft ondergaan en behandeld is (of wordt) met immunosuppressiva (afweeronderdrukkers), wratten aan handen en voeten. Die zijn bijzonder resistent tegen alle momenteel beschikbare behandelingen.

De resultaten van een Zweeds onderzoeksteam zijn in dat verband bijzonder interessant. Ze bestudeerden de doeltreffendheid van een vrouwenmelkderivaat, Hamlet genoemd (Human Alpha Lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells). Dit product werd gedurende drie weken aangebracht op de huid (onder een verband) bij 20 patiënten met behandelingsresistente wratten. 5 daarvan waren immunodepressief. Na afloop van deze studie met placebogroep bleek het volume van de wratten bij de patiënten die het melkderivaat hadden gekregen, met 75 % te zijn verminderd, tegen slechts 3 % in de placebogroep. Twee jaar later bedroeg dit percentage bij de patiënten die de behandeling hadden voortgezet, zelfs 83 %. De doeltreffendheid was bij alle patiënten even hoog, ongeacht of er sprake was van immunodepressie of niet.

Artikel gepubliceerd door op 13/07/2004

Bronnen: New England Medicine, 350 (26) : 2639-40 et 2663-73, 24 juni 2004.

Vindt u het artikel interessant?