• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Worden we ouder als we minder vlees eten?

Worden we ouder als we minder vlees eten? Uit een nieuwe studie blijkt dat minder vlees eten de levensverwachting kan verhogen...

Vlees is in de westerse landen de rijkste eiwitbron en draagt ook onrechtstreeks bij tot de vetrijkdom op ons bord, omdat we er zoveel van eten. Is deze overconsumptie een probleem voor de volksgezondheid?

4 jaar langer

Onderzoekers aan de Universiteit van Loma Linda (in Zuid-Carolina) analyseerden de internationale literatuur over dit onderwerp. Ze komen tot de conclusie dat een lage vleesconsumptie op lange termijn de mortaliteit lijkt te doen dalen. Sommige studies hebben die risicodaling zelfs becijferd: weinig vlees eten zou de levensverwachting met ongeveer vier jaar verhogen… Het beschermend effect verdwijnt echter na 90 jaar, wellicht doordat een lager vleesverbruik op die leeftijd een gevaar inhoudt voor ondervoeding.

Enkele cijfers over onze vleesconsumptie

Voor rundvlees zitten de Belgen in het Europese gemiddelde, met 20 kg per jaar per inwoner. Dat is op zich al veel, maar ligt toch een stuk lager dan de consumptiegraad van de Fransen en Italianen, die met 26 kg per inwoner echte vleesfreaks blijken! Toch is het vleesverbruik de voorbije jaren lichtjes gedaald in ons land. Uit de cijfers van 2001 blijkt dat we in dat jaar 1,5 % minder van ons gezinsbudget hebben besteed aan vers vlees dan het jaar voordien (23,3 % in 2000 tegenover 21,8 % in 2001).

Artikel gepubliceerd door op 09/09/2003

Bronnen: (1) www.boeuf.be (2) Pramil N et al. Am J Clin Nutr 2003 ; 78 (3), 526s-532s.

Vindt u het artikel interessant?