• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Worden we binnenkort onsterfelijk?

Worden we binnenkort onsterfelijk?

Uroloog, chirurg, schrijver, directeur van een biotechnologiebedrijf: Alexandre Laurent heeft heel wat pijlen op zijn boog. Vandaag dankt hij zijn beroemdheid aan zijn geschriften en vooral aan zijn boek “La mort de la mort” (“De dood van de dood”).

Enkele vragen bij wijze van toelichting…

Waarop baseert u zich om “de dood van de dood” te voorspellen?

Ik heb de grote trends bestudeerd. Sinds 1750 is de gemiddelde levensverwachting gestegen van 25 naar 85 jaar. Vandaag winnen we elk jaar nog eens drie maanden levensverwachting bij. De nieuwe biotechnologieën – nanotechnologie, gentherapie, cognitieve wetenschappen enz. – zullen die trend nog versnellen. Laten we als voorbeeld ons vermogen nemen om het DNA van de mens te ontcijferen: de prijs van die operatie is in tien jaar tijd drie miljoen keer gedaald! We werken steeds doeltreffender, en dankzij die snelheid zullen we de drie doelstellingen van elke mens kunnen verwezenlijken: niet lijden, niet verouderen en zo lang mogelijk leven.

Het beste bewijs is dat ook Google zich ondertussen gelanceerd heeft in de strijd tegen veroudering. Zo heeft het een bedrijf opgericht, Calico gedoopt, om de levensverwachting te verhogen.

De technologieën waarover u het hebt, zijn echter al lang bekend, en toch zijn we nog altijd kwetsbaar. Hoe valt dat te verklaren?

De huidige doodsoorzaken zijn niet echt ziekten in de traditionele zin van het woord, maar vormen van verval die in zekere zin al de dood inluiden: kanker en de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld.

Het gaat hier om bijzonder complexe processen die we nog altijd niet goed beheersen. Toch boeken we wel degelijk vooruitgang. Zo zullen kanker en degeneratieve ziekten (alzheimer, parkinson…) binnenkort chronische aandoeningen worden die geen grote impact zullen hebben op de levensverwachting. Een beetje zoals aids vandaag.

Artikel gepubliceerd door op 26/11/2013

Bronnen: Dr Laurent Alexandre, "La mort de la mort", uitg. Lattès

Vindt u het artikel interessant?