• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Woede: meer beheersing!

Woede: meer beheersing!Verleden week zagen we via welk proces woede ontstaat en ook hoe schadelijk ze kan zijn. In zijn boek leert Jacques Van Rillaer ons hoe we woede het hoofd moeten bieden.

Vermits dit een complexe situatie is, bestaat er geen eenvoudige remedie voor. Enkele adviezen kunnen ons echter wel een heel eind op weg helpen.Zoals we in het vorige artikel zeiden, "ligt de drijvende kracht voor een psychologische verandering in het inzien van de negatieve effecten van gedragingen en van de positieve effecten van alternatieve gedragslijnen".Het is echter onmogelijk om onze aandacht constant bij ons gedrag te houden. Daarentegen is het veel nuttiger om gedurende een welbepaalde tijd een "methodische observatie" vol te houden.Maar met het begrijpen van de onderliggende processen van problematische gedragingen alleen komen we er niet. Er is ook een concretisering van de probleemreacties nodig om een "probleemoplossing"-reflex te ontwikkelen.

Met de voet op de rem gaan staan

Deze "reflex" is het tegenovergestelde van de impulsieve woedereactie. Hij houdt een opeenvolging van gedragingen in, die er op gericht zijn een probleem te onderzoeken, oplossingen te bedenken en de meest gepaste acties te programmeren. Zodra zich een prikkel voordoet, is het mogelijk om een "zelfbedarend systeem" op gang te brengen:

 • Diep inademen
 • Langzaam uitademen
 • Buik en gezicht ontspannen
 • Tegen zichzelf zeggen: "Stop! Dit is een uitdaging. Denk na!"
Dit kan een zelfde soort reflex worden als die van een autobestuurder die met zijn voet op de rem gaat staan als er een hindernis opduikt.

Eenvoudige richtlijnen

Dit kan alleen maar werken als we een systeem van richtlijnen voor onszelf uitwerken in de vorm van korte zinnen.

 • Voorbereiding op de situatie, bijvoorbeeld tegen zichzelf zeggen: "Deze situatie zal mij onder stress zetten. Ik weet die te beheersen"
 • Confrontatie met de situatie: "Verminder je spanning. Vertraag je ademhaling..."
 • Na de confrontatie als de situatie positief is: "Bravo! Het is me gelukt, ik ben in staat om mezelf onder controle te houden."
 • Na de confrontatie bij onvoldoende controle: "Stop! Het heeft geen zin om me op te winden! Waarom heeft het niet gewerkt?..."
Aan de andere kant is het al even belangrijk om zijn eigen meningen, verklaringen, rechten of verlangens te kunnen ventileren, maar dan op een niet-gewelddadige wijze. We moeten ook leren om "neen" te durven zeggen.
Boeken, zoals dat van Jacques Van Rillaer, over dit onderwerp lezen kan nuttig zijn, maar dikwijls is een specifieke training met een specialist wenselijk. Dat kan via groepsdiscussies, een rollenspel, maar ook en vooral via het herhaaldelijk uitproberen van nieuwe gedragingen... Een mooie uitdaging voor 2003!

Artikel gepubliceerd door op 06/01/2003

Bronnen: 'Les Colères' Jacques Van Rillaer. Collection Essentialis Bernet-Danilo Editions ISBN 2912663-25-3

Vindt u het artikel interessant?